Nieuwsbrief juli-augustus-september

1      Nieuws inleiding

Tijdens de eerste maand juni werd ik voornamelijk ingeleid in de wereld van Tanzaniaanse ‘hospital administrator’ duties. Een begintijd die minstens lichtjes merkwaardig en chaotisch te noemen was. Een planning, budgetten en overzichten waren zeer ver te zoeken. Zelfs na een grondige opruim, het weggooien van prehistorische documenten die wellicht stilaan een museum waard zijn en het ordenen van nieuwe richtlijnen, werd snel duidelijk dat de nieuwe hospital administator eerst moest starten met het oplijsten van personeel. Wie werkt er in het ziekenhuis en in welke functie. Met deze taak zag ik ook dat ander papierwerk en overzichten zoals de belangrijke ‘on call duty rosters’, de verpleegkundige uurroosters en dergelijke niet of slechts zeer beperkt aanwezig waren. De eerste uitdaging ging van start om een geordende chaos op de werkvloer te creëren.

2      Projecten en vorderingen

 Het organiseren van wekelijkse management meetings en een maandelijks financieel overzicht

Een ziekenhuismanagement moet sterk in zijn of haar schoenen staan, beslissingen kunnen en durven nemen op basis van duidelijke rapporten en aan de hand van team besprekingen. Sinds juli komt het ziekenhuismanagement (bestaande uit de Hospital Director, accountant, matron alias hoofdverpleegkundige en de hospital administrator) wekelijks eenmaal bijeen om vorderingen, werkpunten en dergelijke te bespreken. Maandelijks wordt er een financieel overzicht gegeven door de accountant.

Het aanbieden van verdere universiteitsopleidingen aan personeel en het in kaart brengen van alle huidige studenten die sponsering ontvingen via het ziekenhuis/Diocese

Heel wat personeelsleden kregen in het verleden de kans om zich verder te specialiseren of verdere studies te volgen met de sponsering van het ziekenhuis of Diocese met de bedoeling om na hun studies het ziekenhuisteam te komen vervoegen. Net vorige maand hebben we Dr. Sante terug kunnen verwelkomen in het ziekenhuis. Hij studeerde af als Medical Doctor. Begin volgende maand komt Ester, een nieuw afgestudeerde clinical officer het team in het out patient department vervoegen.

Sponsorships werden vernieuwd en contracten werden opgesteld voor volgende studenten:

Dr. Mollel – General surgery – afstudeerjaar 2016

Dr. Emmanuel – Medical doctor –afstudeerjaar 2016

Dr. Godnester –Medical doctor – afstudeerjaar 2019

Nieuwe sponsors werden gezocht en gevonden voor volgende studenten:

Remigius – Bachelor in Pharmacy – afstudeerjaar 2019

Pendaeli – certificate in nursing – afstudeerjaar 2016

Praygod – diploma in ultrasound/ X-ray – afstudeerjaar 2017

Nu al deze studenten officiële contracten hebben met het ziekenhuis en Doicese dat hen bindt aan een 5-jarige inzet voor het ziekenhuis na afstuderen, hopen we dat deze cohorte jonge mensen mede een positieve toekomst kan betekenen voor het Nkoaranga ziekenhuis

Sponsoring door SIGN fracture care, het Feuerkinderteam en ‘vrienden van Laura Schep’ voor de aankoop van een sterilisator

Met een orthopedisch chirurg en een steeds stijgend aantal trauma patiënten was de aankoop van een nieuwe grotere sterilisator een belangrijke stap voorwaarts. Met de steun van twee projecten die beide reeds meerdere jaren samenwerken met het Nkoaranga ziekenhuis en sponsering van een Nederlandse student geneeskunde, kon een nieuwe sterilisator worden aangekocht en getransporteerd naar het ziekenhuis. Een aanwinst voor de afdeling chirurgie!

Sluiten van drie van de zes ‘dispensaries’ en deze vervangen met een wekelijks outreach project- een drie maanden pilot project

De grote financiële uitdaging van het ziekenhuis gaat ook gepaard met het nemen van moeilijke beslissingen. In samenspraak met het Diocese en de lokale partners en de district pastors, werd besloten om drie dispensaries tijdelijk te sluiten. Deze drie dispensaries hadden nauwelijks of geen staff meer door het schrijnende tekort aan gekwalificeerd gezondheidspersoneel. De kwaliteit van services was zeer beperkt en bovendien vormden ze een grote ‘burden’ op financieel vlak voor het ziekenhuis.

Alle personeelsleden werkende in de dispensaries werden andere werkposten aangeboden binnen het ziekenhuisnetwerk. Velen werden overgeplaatst naar de drie overblijvende dispensaries om deze te versterken en hopelijk een positieve impact te leveren op de services.

Uiteraard willen we de bevolking niet in de kou laten staan. Daarom zal er vanaf 5 oktober een wekelijkse outreach plaatsvinden naar elke gesloten dispensary. Een dokter en verpleegkundige zullen deze bevolkingspopulaties kwaliteitsvolle gezondheidservices aanbieden. Een pilot project voor drie maanden…

Een nieuw betaalsysteem voor onze patiënten- alles met een prepaid card- geen cash meer in het ziekenhuis

Cash geld brengt altijd problemen met zich mee. Vanaf 1 oktober introduceerde het ziekenhuis in samenwerking met CRDB (een lokale bank) een betalingssysteem met een kaart. Patiënten kunnen éénmalig een kaart kopen die werkt zoals een ATM kaart en vervolgens kan deze kaart opgeladen worden. Een betaling gaat dan rechtstreeks van de patiënt op een ‘collection account’ op de bank en transacties kunnen dagelijks opgevolgd worden door het ziekenhuismanagement online.

Opnieuw invoeren van een wekelijkse educatieve sessie door een van de ‘staff members’

Sinds enkele weken wordt iedere donderdag opnieuw een voordracht gegeven in de kerk door een van de medewerkers. Nieuwe informatie of richtlijnen worden uitgelegd en er is plaats voor een korte discussie.

One thought on “Nieuwsbrief juli-augustus-september

  1. Marie Misselyn

    Bedankt voor deze duidelijke en boeiende nieuwsbrief. Ik kijk uit naar je komst! Tot volgende week!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *