Nieuwsbrief Nkoaranga Watoto Oktober 2020- Maart 2021

  1. INTRODUCTIE
    Wederom welkom allemaal. Ik had graag deze woorden live tegen jullie allen willen zeggen tijdens onze jaarlijkse fundraiser die gepland stond in maart 2021. Spijtig genoeg, omwille van de door u allen reeds welgekende reden, kon deze ook dit jaar niet plaatsvinden. Maar net in deze tijden, kregen we fijne voorstellen van vrienden en kennissen, van bedrijven en particulieren om de vzw. een extra duwtje in de rug te geven. U leest daarover later meer.
    Eerst meer nieuwtjes over het ziekenhuis – de dagelijkse bekommernissen, onze plannen en onze dromen.

Veel Leesplezier!

Tanya Van Braekel

2. DE VERANDERINGEN

De verandering met mogelijk een zeer grote impact kwam er dit jaar op politiek vlak.  Hoewel ik in deze nieuwsbrief geen groot politieke debat wil ontketenen, zou ik jullie toch graag op de hoogte  willen brengen dat Tanzania  een nieuwe president heeft.  Hon. Samia Suluhu Hassan, de eerste vrouwelijke president van het land, legde op 19 maart 2021 de eed af. 

Een nieuw tijdperk breekt hierbij aan.  Zij wil het onderwijs grondig aanpakken en verbeteren, met een focus op meisjes in kwetsbare situaties. Specifiek voor het gezondheidsbeleid startte de president met het aanstellen van een team bestaande uit experten om de COVID situatie en voornamelijk de impact ervan op mensen en het gezondheidssysteem grondig te analyseren. 

De acties en beslissingen zullen wellicht een effect hebben op het ziekenhuis en de diensten ervan. Samen met onze collega’s ter plaatste volgen we dit nauwgezet op.

In het ziekenhuis zelf draait het dagelijkse leven door.  De financiële situatie van vele patiënten is zeer slecht, welke ook resulteert in uitstel van zorg met een duidelijke zichtbare groei in de complexiteit van de huidige patiëntenpopulatie in het ziekenhuis.  Een extra uitdaging voor het ganse zorgteam enerzijds en voor onze ‘social worker’ anderzijds.  Het tekort aan materiaal (omwille van stijgende aankoopprijzen) en het uitstellen van betalingen door patiënten omwille van hun precaire financiële situatie is één van de grootste uitdagingen waarmee het ziekenhuis momenteel kampt. Daarbij wil ik wel zeker duiden dat ondanks deze uitdagingen, het management team ervoor kiest om lonen tijdig uit te betalen en alle bijkomstige taksen en bijdragen zo snel mogelijk tracht te voldoen.  Het uiterste vragen van onze ziekenhuismedewerkers kan enkel wanneer er ook het uiterste gedaan wordt om hen en hun families te allen tijde zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. En net die appreciatie is zo belangrijk en het effect bewijst zich in het feit dat het ziekenhuis enkel een kleine turnover heeft in personeel.

Vanuit het weeshuis ook enkele nieuwtjes.  In de vorige nieuwsbrief sprak ik over een samenwerking met een English Medium School.  Deze is ondertussen rond en verscheidene kinderen gaan momenteel naar deze school. Er wordt nog volop verder gewerkt aan een plan om kinderen zo snel mogelijk te herenigen met hun families.  Een grote opdracht voor onze ‘social worker’ die vermoedelijk in september 2021 hierover ook extra opleiding zal volgen en/of andere organisaties zal bezoeken.

De moestuin van het weeshuis doet het, zeker nu tijdens het regenseizoen, heel goed volgens de lokale berichten die ik ontvang.  Een iets minder leuk effect van het vallen van de hemelwateren – de kippenren heeft het begeven.  Met wat extra funds is er een nieuw huisje voor de kippen  in de aanbouw…

3. BOUWEN EN VERBOUWEN

We hebben er al veel over gesproken, of beter gezegd over neergeschreven – de nieuwe operatiezalen.  Deze maal beelden van een volledig werkzaam OK waar onze chirurgen dagelijks vele operaties uitvoeren. Een beeld zegt meer dan woorden….

4. BEZOEKERS

Daar het reizen nog steeds moeilijk is, hebben de vele uitwisselingen die op de planning stonden, niet kunnen plaatsvinden.  Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangehaald, blijven de verschillende partners echter zeer nauw in contact met elkaar en met het ziekenhuis.  Velen hopen, indien mogelijk, om toch enkele uitwisselingen en programma’s te laten plaatsvinden in het najaar van 2021. 

5. STUDENTEN EN BUITENLANDSE ERVARINGEN

Hoewel uitwisselingsprogramma’s tijdelijk ‘on hold’ staan, zijn de universiteiten in Tanzania wel open. In de vorige nieuwsbrief gaven we een overzicht van onze studenten, onze nieuwe scholarships sinds september 2020 en de studenten die terugkeerden naar het ziekenhuis na het succesvol beëindigen van hun studies.

We laten enkelen graag zelf aan het woord:

“I am doing very fine Tanya, and I am going on well with my studies.  I am at Iringa regional Referral hospital doing clinical rotation since July 2020 and I will be here until October this year.  I am enjoying a lot Tanya and I thank you all for supporting me. Exams will be at the end of this academic year. We are expecting to start our exams at the end of June 2021 and results will be out before new academic year- august 2021.” – Dr. Sante (Master in Obstetrics and gynaecology- 2nd year)

 The exams were really compIicated, but I have completed my Master study this December 2020. I wish to write an email of thanks to all of you and will attach my certificate.  Thanks a lot!” – Mary Kauki (Master in procurement and supply chain management -completed in december 2020)

“ I am looking forward to become a female Doctor at Nkoaranga Hospital as now the team only consists of male Doctors.  It has always been my dream to study medicine and I am very happy that I can start working on my studies. I promise I will work hard in my studies.” – Caroline Agade (Bachelor in Medicine – 1st year)

Dit zijn slechts getuigenissen van enkele van onze studenten.  Een diverse groep die studeert aan verschillende universiteiten in Tanzania en in de buurlanden.  Zij vormen werkelijk de toekomst van het ziekenhuis.

Momenteel wordt er reeds door het ziekenhuis bekeken welke scholarships er mogelijk voor het volgende academiejaar kunnen aangeboden worden.  En dit op basis van de behoefte van het ziekenhuis enerzijds  en de interessevelden bij de medewerkers anderzijds.  Uit deze blend volgt dan een oproep aan de partners van het ziekenhuis om de mogelijkheden te bekijken.  We zijn alvast benieuwd…

6. PEDIATRIE

Eerst en vooral – de cijfers van 2020

891 pediatrische outpatient consultaties

197 kinderen gehospitaliseerd

123 kinderen/masaai families in opvolging

111 COVID 19 ondersteuningspakketten voor 498 kinderen en hun families

Ook op de pediatrie blijft COVID-19 een impact hebben.  De programma’s waarbij normaliter elk jaar zeer veel pediatrische orthopedische operaties worden uitgevoerd liggen nog altijd zo goed als stil, enkel de screening en startbehandeling worden, indien mogelijk, reeds uitgevoerd.   

Uiteraard blijven onze consultaties ‘outpatient’ en ‘inpatient’ gewoon doorlopen.  Maar het ziekenhuis rapporteert ook hier een meer complexe zorgvraag door uitstel van een ziekenhuisbezoek omwille van financiële problemen bij de ouders (velen verloren het werk nu de economie- en met name de toerisme industrie nagenoeg volledig weggevallen is). Daar waar nodig doet het ziekenhuis zijn uiterste best om de zorg aan te bieden desondanks openstaande patiënten facturen. ‘Waar een wil is, is een weg’-  Jacqueline, werkzaam op onze sociale dienst houdt zowel het ziekenhuis als de partners op de hoogte van deze sociale en financiële ‘struggles’ van patiëntjes en familie.

Iets minder goed nieuws. Einde vorig jaar werd het contract tussen Dr. Emmanuel en het ziekenhuis stopgezet.  Dit betekende ook meteen dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe arts zowel voor het ziekenhuis als voor de ‘outreach clinics’.  Het ziekenhuis nam reeds twee nieuwe artsen in dienst.

Voor het ‘outreach project’ was het even langer zoeken.  Het project ligt ons immers zeer nauw aan het hart aangezien het zorg verleent aan de meest kwetsbare mensen die nu omwille van de COVID situatie  vaak nog harder getroffen worden.  Sinds maart 2021 hebben we echter een arts (die eerder in het ziekenhuis werkte) die zich graag voor dit project wil inzetten.  We bekijken nu volop hoe we zo snel mogelijk opnieuw een outreach kunnen organiseren en houden u hiervan zeker op de hoogte.

7. SPECIAL: COVID -19 UPDATE

Er werden vorig jaar reeds vele COVID-19 preventiepakketten uitgedeeld door het ziekenhuis.  Daar de pandemie nog altijd heel aanwezig is, zullen er ook tijdens de komende weken opnieuw pakketten en ondersteuning worden voorzien aan de meest kwetsbare populatie. 

Dit is mogelijk dankzij de ondersteuning van velen: bedrijven en particulieren gaven onze een extra boost met de duidelijke boodschap om deze hulp verder te zetten. Momenteel zijn onze collega’s ter plaatse bezig met het verder in kaart brengen van de families in nood en het organiseren van de bedeling.  Dit steeds in samenwerking met andere organisaties.  U mag binnen enkele weken een speciaal verslag verwachten met de nieuwste update en verhalen achter deze hulpverlening!

Een korte persoonlijk noot:

Met een nieuwe frisse wind door het politiek landschap van Tanzania, zal er hopelijk werk gemaakt worden van de preventie en bestrijding van COVID-19 in Tanzania.   Maar ook wordt er hopelijk heel gauw terug gewerkt aan een noodzakelijke focus op andere grote boosdoeners.  Als we niet tijdig ook verder dan onze COVID-19 realiteitenkoker kijken, vrees ik dat jaren inzet in functie van de bestrijding van vele andere ziektes tenietgedaan wordt.

En niet enkel ziektes… Mede met u hoop ik dat we zeer binnenkort toch wat kunnen terugkeren naar een wereld met meer vrijheden en dat we opnieuw kunnen reizen… Want wat voor de ene terug vrijheid van reizen betekent, kan voor een ander eindelijk opnieuw zicht op inkomen en toekomst zijn. 

8. UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPLANNEN

Het blijvende toekomstplan, de materniteit.  Enkele plannen werden gedeeld door het ziekenhuis en de partners.  Echter, een bezoek ter plekke, is zeker nodig om deze verder te bekijken en te bespreken.  Maar dit langdurige project blijft zeker zeer levendig aanwezig bij iedereen. 

Reeds meer dan één jaar zitten we allen in deze veranderde bizarre tijden. Veel uitstel, een noodzakelijke andere aanpak en extra uitdagingen- maar we gaan ze niet uit de weg. Dankzij u allen, gaan we samen met het ziekenhuis en zijn partners door om te blijven werken aan verbetering en innovaties.

Bedankt aan allen voor jullie steun, jullie originele fundraiser activiteiten, jullie inzet en interesse.  We mochten wederom steun ontvangen van enthousiaste particulieren en geëngageerde bedrijven, van gedreven artiesten en geïnspireerde restaurant eigenaars en hun teams.  Een hele dikke merci allemaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *