nieuwsbrief Oktober-November -December 2015

1.    Introductie

Allereerst, de beste wensen voor 2016 vanwege de vzw. Nkoaranga Watoto, het management en het personeel van het Nkoaranga Lutheran Hospital (NLH) (onder het Lutherse Meru Diocese).

Dankzij de vzw. Nkoaranga Watoto, konden we een ‘Christmas party’ houden voor al ons personeel in het ziekenhuis en de bijhorende ‘dispensaries’. Het was een gezellige avond.  Een toffe herinnering na een moeilijk jaar voor het ziekenhuis en onze medewerkers. We zijn allemaal klaar om positief het jaar 2016 in te zetten en te blijven werken aan het verbeteren van de zorg in het ziekenhuis.

Velen hebben me reeds gevraagd hoe het gaat met de pediatrie en of de focus van het project niet teveel verschoven is van zijn oorspronkelijke visie en missie.

De pediatrie kan niet als een aparte entiteit gezien worden, m.a.w. als het ziekenhuis niet werkt, werkt de pediatrie ook niet.  Dus, stap 1 om de pediatrie terug op volle toeren te laten draaien is het ziekenhuis weer op poten krijgen.  En daaraan zijn we  volop aan het werken… hopelijk kunnen we ook binnenkort de pediatrie terug volledig laten draaien…

In deze nieuwsbrief willen we u allen een overzicht geven van de veranderingen/verbeteringen die plaatsvonden in de laatste drie maanden.  Maar we zullen ook dieper ingaan op de uitdagingen waarmee het ziekenhuis kampt.

Veel leesplezier

Tanya Van Braekel

2.    de veranderingen: een update

De wekelijkse management meetings en de maandelijkse ‘Head of Department (HOD) meetings’ vinden nog elke keer plaats.  Steeds vaker durven alle leden hun suggesties maar ook hun bezorgdheden uiten- het vertrouwen in elkaar groeit en er wordt ruimte gemaakt om zaken te bespreken in een open sfeer.

Enkele hoofdzaken die ter sprake kwamen:

 • – De communicatie tussen de werknemers dient te verbeteren
 • – Het organiseren van duidelijke werkschema’s
  • o De HOD leiden hun afdeling en dienen bijgevolg de overuren en extra werkdagen van het personeel op hun afdeling goed te keuren vooraleer deze worden voorgelegd aan het   management.  Dit zorgt voor meer transparantie en laat zien dat de verantwoordelijkheid bij het departement ligt.
 • – De rapportage en de opmaak van statistieken in het ziekenhuis dient verbeterd te worden
  • o Maandelijks moet het ziekenhuis statistieken en rapporten sturen naar de overkoepelende ‘district health offices’.  Deze volgen op die  manier de vooruitgang van het ziekenhuis op.  Maar aangezien niemand in NLH zich bezighield met deze rapportage, werden vaak foute statistieken doorgestuurd.

Vanaf oktober is de rapportage verbeterd en krijgt het district een correct rapport en een overzicht van de maandelijkse activiteiten van het ziekenhuis.  Met plezier stellen we vast dat ook onze ‘out patient clinic’(OPD) sterk verbeterd is, het aantal patiënten stijgt

 • – Opvolging van het National Health Insurance Fund (NHIF)
  • o Vele patiënten hebben een ziekteverzekering.  Ze krijgen gratis zorg in het ziekenhuis en het ziekenhuis krijgt nadien een terugbetaling van de gemaakte kosten via de verzekering.  Maar deze terugbetalingen verlopen zeer moeizaam en zijn vaak verkeerd.  Sinds enkele maanden volgen twee artsen wekelijks de kosten op om op die manier maximale terugbetalingen te garanderen.
 • – Richtlijnen met betrekking tot medicatie en behandeling van patiënten dienen beter gevolgd te worden

3.    De ‘dispensaries’

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, werden drie ‘dispensaries’ tijdelijk gesloten.  Medische zorg werd aangeboden d.m.v. een tijdelijk outreach programma.  Aangezien het outreach programma ten einde liep op 31 december 2015, werd een vergadering vastgelegd met alle betrokkenen in januari.  Afgevaardigden van het NLH en van het district ziekenhuis, district pastors, dorpsleiders, enz. kwamen te samen in de respectievelijke ‘dispensaries’.

We hopen om deze ‘dispensaries’ terug te openen met behulp van het district ziekenhuis om op die manier  samen kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.  Meer info in de volgende nieuwsbrief.

4.    vorderingen van onze studenten/opleiding personeel

Onze studenten zitten momenteel volop in de examens, maar zijn allemaal op goede weg.  Ze geven allen een zeer regelmatige update van hun leerproces en zijn enorm dankbaar dat ze met behulp van de vzw. NW en andere donors de kans krijgen om zich verder te ontplooien.

Niet enkel onze studenten krijgen de kans om zich verder te verdiepen in een studie.  Cursussen worden regelmatig aangeboden aan het ziekenhuispersoneel.  Deze cursussen zijn georganiseerd door private instanties, het district,…. Met behulp van de vzw. NW kregen vier verpleegkundigen de kans om een intensieve tweedaagse ‘African First Aid’ te volgen – een cursus waarvoor ze na het succesvol beëindigen ook een erkend certificaat krijgen door de Rode Kruis afdeling Arusha.

Omdat vele voortgezette opleidingen in het Engels gegeven worden, is de vzw. van plan om met lessen Engels te starten in het ziekenhuis.  Een geschikte leraar werd reeds gevonden, momenteel zijn we gestart met het op lijsten van geïnteresseerde kandidaten.

5.    het ziekenhuispersoneel

Over de voorbije maanden is het aantal artsen en clinical officers toegenomen.  Maar het grote tekort aan verpleegkundig personeel blijft een groot probleem en heeft een impact op de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis.

Vorige maand heeft het ziekenhuis twee jonge gemotiveerde verpleegkundigen aangeworven om op die manier de huidige equipe te ondersteunen.

Sinds twee weken organiseren de verpleegkundigen hun ‘hand over’ zelf op de afdeling.

Artsen te samen met clinical officers hebben vanaf nu hun  eigen ochtend overdracht.

6.    uitdagingen

De achterstallige betaling van lonen en de grote schulden uit het verleden vormen nog steeds een grote uitdaging voor het ziekenhuis.  Er moet verder gezocht worden naar mogelijkheden om de lonen tijdig te betalen en de schulden te verminderen.

We zijn wel fier dat sinds juni, de schuld bij apothekers niet meer toeneemt, medicatie wordt nu betaald via overschrijving. Ook trachten we onze donors te overtuigen om ondersteuning te bieden via het ‘action medior’ project. Dit is een project waarbij de donor geld doneert op een Europese rekening, dit wordt door Action Medior omgezet naar USD en vervolgens kan het ziekenhuis een bestelling plaatsen voor medicatie die drie weken nadien geleverd wordt ter plaatse.  Een zeer transparante en directe manier van werken.

Ook de ‘petty cash’, het cash geld aanwezig is het ziekenhuis, is sterk gedaald.

7.    Bedankt

Ondanks de vooruitgang in het ziekenhuis, het stijgende aantal patiënten en werknemers, blijft het ziekenhuis voor grote uitdagingen staan.  Maar als het ziekenhuis deze stappen vooruit, al zijn ze soms klein, blijft maken – dan zijn we op de goede weg.

Een gekende quote zegt immers: The probability of success is difficult to estimate, but if we never search, the chance of success is zero.

Met dit in het achterhoofd blijven we ons inzetten om de kwaliteit in dit ziekenhuis te verbeteren en op die manier, het project en mijn droom – de pediatrie – opnieuw maximaal te benutten.

Bedankt voor jullie blijvende ondersteuning!

Op 12 maart 2016 GALABAL – een spetterend feest, gezellig samenzijn met familie en vrienden, lekker tafelen genietend van live muzikaal entertainement!

Ontving u nog geen uitnodiging, laat het even weten via een email op tanyavanbraekel@hotmail.com zodat wij u een mooie uitnodiging voor dit event kunnen bezorgen!

 

One thought on “nieuwsbrief Oktober-November -December 2015

 1. Marie Misselyn

  Bedankt voor de interessante informatie over het ziekenhuis. Wij steunen je voluit! Je hebt ongelooflijk veel energie en wilskracht. Samen worden onze dromen werkelijkheid! Het allerbeste, Chris en Marie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *