nieuwsbrief April -mei -juni 2016

Nieuwsbrief Nkoaranga Watoto April – Mei –Juni 2016

 

1.    Introductie

Hier zijn we weer met een verfrissende nieuwsbrief over het reilen en zeilen in het Nkoaranga ziekenhuis in Tanzania

De nieuwsbrief van Januari, Februari en Maart werd vervangen door het ‘Annual Report 2015’.  Wij hopen dat u dit allen ontvangen heeft.

De laatste maanden vonden er heel wat gebeurtenissen plaats in het ziekenhuis.  Gaande van kleine verbouwingen naar artsen en ander medisch personeel op bezoek in het ziekenhuis.

In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Veel leesplezier!

Tanya Van Braekel

 

2.    De veranderingen: een update

In April vond na heel lange tijd een board meeting plaats met zowel het oude board als de nieuwe boardmembers.  Vanaf nu zullen deze minsten één maal per jaar samenkomen.

In juni werden alle werknemers uitgenodigd voor een vergadering om de vooruitgang en uitdagingen van het ziekenhuis te bespreken.

Een overzicht van wat aanbod kwam in beide vergaderingen:

 • Alle werknemers zijn bijzonder blij dat de achterstand van hun lonen sterk verbeterd is. Nog steeds is er een achterstand van ongeveer 1.5 maand, maar deze is veel optimistischer dan de situatie een jaar geleden waarbij werknemers 6 maanden op achterstallige wedde moesten wachten. Dit heeft ook een positieve invloed op de scholing van hun kinderen, schoolgeld kan opnieuw betaald worden en ook het dagelijkse leven wordt iets eenvoudiger.
 • Tijdens de boardmeeting werd de samenwerking tussen de overheid en het ziekenhuis besproken. Er werd gekeken naar de mogelijkheden en de ondersteuning die de overheid kan geven bij het aanbieden van gratis zorg voor – 5- jarigen, zwangere vrouwen en patiënten boven de 60 jaar. Momenteel geeft het ziekenhuis enkel gratis zorg aan zwangere vrouwen omdat de financiële situatie verdere mogelijkheden niet toelaat. Vanuit de vzw. willen we echter verder kijken hoe we gratis zorg voor – 5 jarigen kunnen verwezenlijken door het ziekenhuis hier gedeeltelijk mee te ondersteunen. De overheid geeft immers altijd maar zeer kleine bijdrages die nooit voldoende zijn om solide programma’s op te zetten.
 • De ziekenhuisapotheek heeft voldoende medicatie in stock
  • Dit dankzij een maandelijkse ondersteuning van 1500 euro door Nkoaranga Watoto vzw.. Op deze manier hoeven kinderen en volwassenen, opgenomen in het ziekenhuis, hun familieleden niet meer te vragen om op zoek te gaan naar medicatie buiten het ziekenhuis. Een grote stap vooruit, zeker voor de kinderen en zwangere vrouwen die vaak dringend medicatie nodig hebben en waarbij elke minuut telt.
  • Ook de ‘dispensaries’ hebben meer medicatie in stock. En sinds enkele maanden hebben de drie overblijvende ‘dispensaries’ hun inkomen bijna verdubbeld. Een duidelijke maandelijkse rapportage speelt hierbij een grote rol.

Het ziekenhuis blijft investeren in human resources.  In de laatste maanden werden 2 extra ‘clinical officers’ aangeworven om het ‘out-patient’ team te versterken.  Op deze manier worden de lange wachttijden vermeden.

Via de overheid kregen we een laborant die het team verder kan ondersteunen.  Ook enkele extra diploma verpleegkundigen werden ingezet om de ‘in- patient’ zorgen te verbeteren en om er zo voor te zorgen dat het verpleegkundig personeel voldoende rust krijgt.

 

3.    Bouwen en verbouwen

Een onderdeel van het verbeteren van zorg, bestaat uit het onderhoud en de aanpassingen van de ziekenhuisgebouwen.  Met behulp van het basketfund en de vele donoren werden volgende projecten gerealiseerd/ of staan op de planning:

 1. Het OK.  Lekkage in het dak van een operatiekwartier.  Wij kunnen het ons vaak niet voorstellen, maar hier vragen we ons af wanneer de platen onder het dak het kunnen begeven- dagelijkse kost!  Met behulp van Feuerkinderteam (Duitsland) werden de gaten gedicht en de nieuwe platen met een lakje verf geven het OK een heel ander zicht.  Kinderen en volwassenen kunnen nu opnieuw in een steriele omgeving verzorgd worden.
 2. Het regent pijpenstelen – in een bed of te voet door de regen naar de ultrasound/X-ray kamer… Drijfnat aankomen is ook geen optie.       Met een deel van het geld van het basketfund werd er een afdak gebouwd boven het gangpad dat de out-patiënt afdeling verbindt met de ultrasound/X-ray. Klaar voor een volgend regenseizoen.
 3. Als aanstaande moeder wilt u naar de materniteit, maar het pad is zo verouderd dat het beton vol gaten steekt… absoluut niet veilig.       Een ander gedeelte van het basketfund werd besteed aan een nieuwe betonnen ondergrond zodat zwangere vrouwen of vrouwen met hun kinderen veilig tot op materniteit geraken.
 4. Palliatieve zorgen is een groeiende specialisatie in Tanzania. Het team bezoekt voornamelijk families in hun thuisomgeving. Dit zijn vaak kankerpatiënten, maar ook volledige gezinnen getroffen door HIV/aids. Zij krijgen de nodige ondersteuning en vaak krijgen de kinderen ook extra begeleiding bij hun schoolwerk. Elke eerste zaterdag van de maand staat er een ‘kids day’ gepland in het ziekenhuis. Om patiënten in opvolging toch meer privacy te geven als ze naar het ziekenhuis komen, werd beslist om een ‘day hospital’ op te richten. Dit geeft ook de kans aan familieleden om even op adem te komen. Met behulp van het ‘True Colours Fund’ zal dit ‘day hospital’ in september de deuren openen.
 5. PLANNED- veranderingen aan de out-patient departement.       Kinderen, volwassenen –beide voornamelijk slachtoffer van verkeersongevallen worden op een stretcher binnengebracht. Maar momenteel kan die stretcher nergens staan. Ze worden dus verzorgd te midden van andere wachtende mensen.       Door enkele muren open te breken en wat basismateriaal te voorzien op deze afdeling hopen we deze situatie te verbeteren.
 6. PLANNED – patiënten files zijn nog niet te vinden op een computer.       Ze worden allemaal opgeslagen in een kleine kamer waarbij onze twee receptionisten proberen om zoveel mogelijk orde te houden. Maar er komt een moment dat zelfs in de geordende chaos geen weg meer te banen is, dat moment is aangebroken. Er dient dringend een grotere ruimte gemaakt te worden voor alle files.
 7. PLANNED – renovatie van de ziekenhuisdaken en de uitbouw van een watercollectiesysteem

4.    Bezoekers

Afgelopen maanden kregen we vele bezoekers over de vloer.  Feuerkinderteam en SIGN FRACTURE CARE kwamen assisteren met de orthopedische ingrepen.  Gedurende drie maanden, was Dr. Obaseki, een pediater, te gast in het ziekenhuis.  En in maart mochten we Dr. Wessels verwelkomen voor een cursus over het echografie. Diane Delmonico kwam naar jaarlijkse gewoonte de verpleegequipe voor enkele maanden vervoegen.

Een leerrijke periode voor alle ziekenhuismedewerkers.

Ook andere donoren en vrienden van het ziekenhuis brachten een bezoek om vorderingen te bekijken en verdere stappen te bespreken.

We kregen 2 grote containers op het adres van het ziekenhuis – 20 ft. en 40 ft. – vol met bedden en zinvol medisch materiaal.

Aan allen, van harte bedankt!

 

5.    party time

Buiten al het harde werken moet er af en toe ook eens tijd gemaakt worden voor een feestje.  1 mei werd de beste medewerker in het ziekenhuis gekozen.  Dit jaar was de eer aan Justin Kitomari voor zijn inzet bij het dagelijks verzorgen van patiënten.  Hij kreeg een vermelding in het ziekenhuis en werd in de bloemen gezet tijdens een grotere ‘happening’ in Arusha ter ere van 1 mei.

Ook 12 mei ging dit jaar niet ongezien voorbij.  De dag van de verpleegkunde werd ingezet met het uitdelen van zeep aan elke patiënt als een soort kleine token.  Daarna werd er een feestje gehouden in het ziekenhuis met een hapje en een drankje onder de leiding van de ziekenhuisdirecteur, Dr. Kiwesa.

 

6.    Onze studenten

Onze studenten die les volgen aan de verschillende universiteiten hebben ondertussen allen hun resultaten van het eerste semester gekregen.  Allen waren geslaagd! Geweldig nieuws.

De lessen Engels, die met behulp van de vzw. Nkoaranga Watoto worden aangeboden op de ziekenhuiscompound zijn een groot succes.  Een vaste groep ziekenhuismedewerkers krijgt twee maal per week Engelse les op aangepast niveau.  De verschillen zijn reeds merkbaar- vb. mijn secretaresse die tot vorig jaar bijna geen Engels sprak of schreef kan ondertussen basisteksten en brieven in het Engels opstellen.  Ook voor diegenen die plannen om verdere studies aan te vatten, zijn de Engelse lessen een grote troef.

Voor komend academiejaar hebben we wederom nieuwe aanvragen van onze ziekenhuismedewerkers.  Onderwijs is de stap naar verdere ontwikkeling en ontplooiing en komt tevens ook het ziekenhuis ten goede.

Maar we kunnen dit niet verwezenlijken zonder u.  Als u interesse hebt om een van onze studenten te sponsoren, kan u vrijblijvend contact opnemen met Tanya Van Braekel (tanyavanbraekel@hotmail.com)

 

7.    Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen op het moment is het X-ray apparaat.  In maart 2016 heeft het apparaat zijn functie definitief opgegeven.  Met een orthopedisch chirurg in het ziekenhuis is de afwezigheid  van een X-ray apparaat een grote handicap.  Momenteel moeten alle patiënten met vervoer naar een ander ziekenhuis voor een X-ray om vervolgens terug naar Nkoaranga te komen.  Voornamelijk voor de kleine kinderen en de volwassenen met zware breuken is dit een extra pijnlijke ervaring.

Momenteel zijn we op zoek naar de verschillende mogelijkheden bij het aankopen van een nieuw toestel.  Vele zijn zeer duur, een budget waarover het ziekenhuis niet beschikt.

Indien u advies/ideeën hebt hoe/wie ons kan helpen bij

–          Renovatieprojecten

–          De aankoop van een nieuwe X-ray

–          Ondersteuning van onze studenten

–          LAST but not LEAST de uitbouw van pediatrische zorg

Wij horen het graag en kijken ernaar uit uw adviezen te ontvangen!

Tanyavanbraekel@hotmail.com

 

 

One thought on “nieuwsbrief April -mei -juni 2016

 1. Marie

  Bedankt Tanya voor het duidelijke nieuws.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *