nkoaranga watoto nieuwsbrief oktober – december 2018

NIEUWSBRIEF NKOARANGA WATOTO OKTOBER – DECEMBER 2018
1. INTRODUCTIE
De beste wensen voor 2019 vanwege de vzw. Nkoaranga Watoto. Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe projecten en evaluaties van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Na een leuk eindejaarsfeest voor alle werknemers – de jaarlijkse ‘Tanya Day’, is het ziekenhuis klaar om zich wederom volop in te zetten voor al onze patiënten.
We geven u graag een overzicht van het laatste kwartaal van 2018.
Veel Leesplezier!

Tanya Van Braekel

2. DE VERANDERINGEN
In de laatste nieuwsbrief vertelde ik u allen over onze nieuwe patron, Dereck. Ondertussen heeft hij de eerste maanden in zijn nieuwe functie goed doorlopen. Hij heeft nu een overzicht van de werkpunten – waarvan het grootste – het nog steeds grote verloop in het verpleegkundig team en het tekort aan verpleegkundigen in het ziekenhuis. Nog steeds kiezen de meeste verpleegkundigen voor een baan bij de overheid van zodra ze daar de kans toe krijgen. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis telkens nieuwe jonge verpleegkundigen, die net hun opleiding beëindigden, moet trainen. We trachten dit probleem zo veel mogelijk aan te pakken door verdere opleidingen aan onze verpleegkundigen aan te bieden. De verpleegkundige zorg is reeds sterk verbeterd in het ziekenhuis, maar het is zeer belangrijk om kennis te delen en verdere studiemogelijkheden en praktijk uitwisselingen te blijven aanbieden.

Een deel van deze verbetering is ook het elektronisch patiëntendossier. In de vorige nieuwsbrief spraken we over de invoering hiervan. Ondertussen zijn alle medewerkers in het ‘outpatient’ gedeelte van het ziekenhuis volledig gewend geraakt aan de computers. Informatie delen verloopt vlotter via de computer en de zorgverleners hebben veel eenvoudiger toegang tot alle patiëntengegevens waardoor er een betere continuïteit ontstaat in de zorgverlening.
Om het systeem verder uit te breiden werd er in december gestart met een opleiding omtrent het zusterprogramma, Web ERP. Dit programma zal het mogelijk maken om alle stock te beheren in het ziekenhuis, alle afdelingen (ook de ‘inpatients’ afdelingen) zullen hun orders via het systeem moeten bestellen waarna de ‘procurement officer’ de orders zal goedkeuren. Het systeem zal helpen om een correct stockbeheer te bewerkstellingen en helpt onze accountant bij de boekhouding. We zijn volop in de fase om dit programma in het eerste kwartaal van 2019 live te laten gaan.

Ook een update over onze dispensaria. Volgens de Tanzaniaanse wetgeving moeten alle dispensaria volledig autonoom werken onder de leiding van de lokale District pastors. Het ziekenhuis heeft in overleg met de dispensaria een overgangsperiode besproken. Tot en met februari 2019 zullen deze onder het ziekenhuis vallen, daarna zullen de dispensaria zowel financieel als op het gebied van management afhangen van de lokale District pastors. Het ziekenhuis zal nog wel ‘supportive visits’ organiseren om de dispensaria bij te staan waar nodig.

3. BOUWEN EN VERBOUWEN
In september werd de speeltuin, gebouwd door IBES en mede ontworpen door Jo Ampe, geopend. Deze speeltuin maakt het ziekenhuis meer kindvriendelijk. Kinderen die opgenomen zijn, kinderen van bezoekers, …. kunnen zich uitleven op de speeltuigen onder het groen van de prachtige bomen in de tuin van het ziekenhuis.

De omheining, waarmee we gestart waren enkele maanden geleden, is ook helemaal af. Dit wil zeggen dat de ganse ziekenhuiscompound eindelijk helemaal beschermd is. Straathonden kunnen niet meer binnen en ’ s nachts is het veiliger voor onze medewerkers en patiënten. We plannen om tevens nachtverlichting te plaatsen zodat onze nachtwakers eenvoudig een overzicht hebben van het reilen en zeilen ’ s nachts.
In vorige nieuwsbrieven hebben we al een paar malen de geplande verbouwingen van de materniteit besproken. We dachten enkel het dak te moeten veranderen, maar recente bevindingen door de architect en ‘contractor’ hebben grotere problemen aan het licht gebracht. Meer daarover verder in deze nieuwsbrief.

4. BEZOEKERS
Naar jaarlijkse gewoonte, kregen we in november 2018, onze partners ‘Feuerkinderteam’ over de vloer. Meerdere kinderen en jongeren werden door dit team van kinderorthopedisten behandeld. In februari 2019 zullen ze opnieuw ingrepen komen uitvoeren.
Maar deze bezoekers brachten niet enkel goed nieuws voor onze kinderen wachtende op hun operaties. Ze hadden ook een leuk voorstel voor enkele van onze werknemers. In april 2019 zullen opnieuw vier Tanzaniaanse medewerkers de kans krijgen om gedurende twee weken het leven en werken in een Duits ziekenhuis te ondervinden. Een trip waar onze vier geselecteerden alvast heel erg naar uitkijken. Het ziekenhuis tracht om steeds meer in te zetten op ook dit soort uitwisseling. Uit vorige ervaring is al gebleken dat dit een enorme motivator is voor onze lokale verpleging en artsen en dat dergelijke trip enorm leerrijk is.

5. STUDENTEN
De meeste studenten zijn wederom begonnen met het verderzetten van hun studies. Twee werknemers startten begin oktober met hun opleiding. Pendaeli Sikawa, een certificate verpleegkundige, kreeg de kans om via een éénjarige opleiding zijn diploma in verpleegkunde te behalen. Hij zal terugkeren naar het ziekenhuis in september 2019 om het team op materniteit te vervoegen.
Maria Bhoke, een vaste waarde in de apotheek, kreeg een ‘scholarship’ om een éénjarig programma te volgen om zo haar diploma in farmacie te behalen. Zij zal in september 2019 voltijds naar het ziekenhuis terugkeren.
Scholarships zijn een zeer belangrijk onderdeel bij het verbeteren van de zorg en het verzekeren van een toekomst voor het ziekenhuis. Ook dit jaar hebben we verschillende medewerkers die graag willen verder studeren.

We geven hieronder graag een overzicht ter info.
NAAM (datum start contract in NLH) HUIDIGE STUDIE ACHTERGROND GEWENSTE VERDERE OPLEIDING VERWACHTE DUUR VAN DE OPLEIDING (jaren)
Dr. Caroline Awuor Agape (1st July 2016) – Diploma in Clinical Medicine –  Bachelor Medical Doctor 5
Dr. Elisante Ephata Ayo (1st February 2003) – Bachelor Medical Doctor  – Master in Obstetrics and Gynaecology 3
Dr. Joseph Emmanuel Nassary (1st August 2010) – Bachelor Medical Doctor –  Master in paediatrics 3
Theodora Gregory Minde (1st March 2018) – Certificate in nursing –  Diploma in nursing 1
Jocye Barnabas Adabu (2nd January 2017) – Certificate in nursing – Diploma in nursing 1
Praygod Zephania Kaaya (1st September 2017) – Diploma in radiology – Bachelor in radiology 4
Samwel Elisa Mungure (22nd December 2014) – Certificate in accountancy –  Diploma in accountancy 2
Neema Moses Kaaya (1st March 2013) – Diploma in medical record keeping –  Bachelor in medical record keeping 3
Mary Joseph Kauki (14th January 2013) – Bachelor in procurement and supply chain management  – Master in procurement and supply chain management 1

Uiteraard kunnen niet al deze medewerkers tegelijkertijd aan verdere studies startten. Het ziekenhuis en de board hebben op basis van hun inzet op het werk en de noden van het ziekenhuis al een eerste selectie gemaakt (zie vetgedrukte namen).

Sommige van bovengenoemde medewerkers hebben aanvragen ingediend bij verschillende instanties, we wachten nog op antwoord. Maar we blijven zeker verder zoeken naar mogelijkheden.

6. PEDIATRIE
Het pediatrisch support programma blijft verderlopen. In het laatste kwartaal werden er 206 kinderen behandeld in de’ outpatient clinic’ en 46 kinderen werden opgenomen.
Een totaal van 252 kinderen werden dit kwartaal geholpen via het programma. Dit zijn enkel de kinderen die gebruik maken van het programma aan halve prijs, anderen gebruiken verzekering of worden gedekt door een programma zoals het pediatrisch orthopedisch team ‘Feuerkinder”.

Er werd geen outreach naar Namalulu georganiseerd omwille van het korte regenseizoen en de zeer moeilijke bereikbaarheid. Maar mid februari 2019 staat er een nieuwe outreach trip op het programma georganiseerd door Dr. Emmanuel.
Nu er continue meerdere kinderen via ‘outpatient’ en ‘inpatient clinic’ geholpen worden, zouden we zeer graag een vast team verpleegkundigen hebben op pediatrie. We sponseren reeds twee verpleegkundigen, als we daar nogeens 3 extra verpleegkundigen konden bij aannemen, heeft pediatrie terug zijn eigen team. Dit zou de zorgkwaliteit verhogen en bovendien hopen we dit team tevens naar specifieke bijscholingen te sturen over pediatrische gezondheidszorg.
We willen graag iedereen van harte bedanken voor alle support die we mogen ontvangen voor dit programma.

Met toelating van kind en mama, willen we heel graag nog een persoonlijk verhaal met jullie delen – het verhaal van Sara. Sara, een meisje van 8 jaar oud, was betrokken in een verkeersongeval begin december 2018 met een gebroken schouder als resultaat. De moeder zocht medische hulp voor haar dochter in een nabijgelegen ziekenhuis. Haar arm werd voorzien van een gips en er werd haar verteld om na 6 weken terug te komen. Een X-ray werd niet gemaakt en verdere info werd niet verstrekt. Sara kloeg van extreme pijn en op 20 december 2018 kwam ze aan in het Nkoaranga ziekenhuis. Wat bleek – het gipsverband was veel te strak en bleek niet eens nodig te zijn bij deze schouderfractuur. De gips werd verwijderd en spijtig genoeg werd er vastgesteld dat al haar vingers van het rechterhand niet meer gered konden worden – een amputatie van vijf vingers en een grote open (druk)wonde ter hoogte van de onderarm. Tot hiertoe is ze nog steeds opgenomen in het ziekenhuis en krijgt ze dagelijkse wondzorg en fysiotherapie, maar er is nog steeds een grote kans dat we haar voorarm moeten amputeren.

Dit verhaal geeft de harde realiteit weer van gezondheidswerkers die niet voldoende opgeleid zijn en verkeerde behandelingen uitvoeren met zware gevolgen van dien. Dit mag en zou niet meer mogen gebeuren. We proberen hier in Nkoaranga ziekenhuis dit soort drama’s te vermijden door regelmatige bijscholingen, opleidingen aan te bieden en casussen multidisciplinair te bespreken.
Er is nog meer nood aan goede en voornamelijk optimale zorg voor kinderen!

7. UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPLANNEN
Bij het maken van een budget en het plannen van de toekomst, blijven ook uitdagingen opduiken. Vele werden reeds in vorige nieuwsbrieven aangehaald.
Maar een overzicht van de meest hoognodige
1. ‘Adopt a nurse for one year’ programma waarbij het loon van een verpleegkundige voor één jaar betaald wordt door een donor(en) – dit om het grote tekort aan personeel gedeeltelijk op te lossen
2. De materniteit – een groter wordend probleem. We dachten eerst dat enkel het dak van materniteit aan vervanging toe is. Na heel wat onderzoek blijkt het oude gebouw niet stevig genoeg te zijn om een nieuw en goed dak te dragen. Er zal dus een volledige nieuwbouw moeten neergezet worden. Een groot project waarvoor we meerdere donoren zullen nodig hebben. We zijn nog wachtende op plannen en volledige overzichten van een kostenberekening.
3. Scholarships- al vaker aangehaald maar werkelijk wel de toekomst van het ziekenhuis en de gezondheidszorg. Het trainen van lokale mensen is volgens mij een van de beste investeringen in het verbeteren van de zorg en tevens een enorme uitdaging en opportuniteit voor onze medewerkers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *