nieuwsbrief Oktober-November-December 2016

1.    Introductie

Allereerst namens de vzw. Nkoaranga Watoto en alle ziekenhuismedewerkers onze beste wensen voor 2017.We willen jullie allen van harte bedanken voor het vertrouwen en de steun die jullie gaven in 2016.  Het nieuwe jaar 2017 zit boordevol nieuwe uitdagingen, projecten en plannen.

Op 8 december 2016 vond de, ondertussen traditie geworden, personeel party plaats.  Een grappige noot- deze dag kreeg door de medewerkers de naam ‘Tanya’s Day’.  Een dag in het teken van alle ziekenhuismedewerkers om hen te bedanken voor hun inzet van het voorbije jaar.

En dat hard werken loont, tonen onderstaande statistieken en beoordelingen door SafeCare. SafeCare is een samenwerking tussen CSSC (Christian Social Society Commission),  ‘faith-based hospitals’ in Tanzania en de Vrije Universteit Amsterdam.

Elk jaar beoordelen zij de vorderingen van ziekenhuizen inzake kwaliteit van services.

Resultaten 2015: results
Resultaten 2016:

 

Veel leesplezier,

Tanya Van Braekel

2.    De veranderingen

Onze wekelijkse en maandelijkse vergaderingen vinden nog steeds plaats.  Af en toe met wat moeite om iedereen bijeen te krijgen, maar waar een wil is, is een weg…

Tijdens een vergadering in oktober werd er voor de eerste keer een CHOP (Comprehensive Hospital Operational Plan) gemaakt. Dit ‘plan’ helpt het ziekenhuis met het opstellen van een lijst met prioriteiten en het jaarbudget voor het ziekenhuis.

Tijdens de vergaderingen werden ook volgende punten behandeld:

  1. Tekort in staffing – in de CHOP werd voorzien om binnen het budget nog een extra 3-5 verpleegkundigen aan te nemen.  Ook zal er een programma gelanceerd worden ‘adopt a nurse for 1 year’ met het oog op het volledig heropenen van de pediatrie.  Meer info over dit programma verder.
  2.  Start van een kinesitherapie unit.  Zie titel 3
  3. Er werd tevens een overzicht gegeven van alle donors and donaties van het afgelopen jaar 2016.  Er werd ook aan alle departementen gevraagd om een lijst op te stellen met hun meest dringende noden zodat deze aan donoren konden doorgegeven worden.
  4. Opleidingen in het ziekenhuis.  Vele medewerkers gaven aan dat ze graag éénmaal per week een korte leersessie zouden willen volgen.  Deze sessies kunnen worden gegeven door één van de medewerkers.  Aangezien dit plan al een aantal keer met wat up en downs niet helemaal opgevolgd werd, is er nu besloten om Dr. Mollel als verantwoordelijke aan te duiden voor de opleidingssessies in het ziekenhuis.

 

3.    Bouwen en verbouwen

In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de verbouwingen aan de ‘out-patient clinic’ en het ‘minor theatre’ en de afdeling palliatieve zorgen.  Deze verbouwingen zijn goed verlopen en zowel patiënten als ziekenhuismedewerkers zijn blij om in hun vernieuwde afdelingen te kunnen werken.

Gedurende de maanden September-December werd de mannenafdeling gerenoveerd.  De vloer, die vol gaten zat, werd vernieuwd.  Dit was dringend nodig om de hygiëne in de afdeling te kunnen verbeteren en garanderen. Deze renovatie was mogelijk dankzij onze partner DIAKO (Duitsland).

DIAKO team komt in januari 2017 voor hun jaarlijkse visite naar het ziekenhuis om hun container met nuttige donaties mee uit te laden.  Tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis zullen zij met hun gecollecteerde financiële donatie, werken aan de verbouwen van de toiletten en alle nodige loodgieterij werken in de mannenafdeling en de vrouwenafdeling. Ook de kinderafdeling wordt onder handen genomen zodat enkele gebroken kranen en toiletten vervangen kunnen worden.

Meer groot nieuws- de opening van een NIEUWE afdeling.  In oktober 2016 ging met behulp van de steun van Wereldmissiehulp (België) een fysiotherapie afdeling open.  De fysiotherapeut startte zijn job mid-Oktober.  Op deze korte tijd heeft hij reeds 50 vaste ‘out-patients’ en behandelt hij mannen, vrouwen en kinderen opgenomen in het ziekenhuis.  Een grote verandering en hele grote stap letterlijk en figuurlijk voorwaarts voor al onze patiënten.

Bijzonder aan onze fysiotherapeut is dat hij na zijn opleiding verdere opleiding volgde met een specialisatie in kinderfysio waar ook zijn grootste interesse ligt.

De verbouwingen aan de afdeling zelf moeten nog beginnen, verwacht einde januari, maar materiaal werd reeds aangekocht, en is reeds in gebruik, om jong en oud een kwaliteitsvolle sessie fysiotherapie te kunnen aanbieden.

In onze volgende nieuwsbrief zullen we u verder berichten over de volledige renovatie van een ruimte voor fysiotherapie.

 

4.    Bezoekers

In de maand november brachten Nancy en haar man, Brent, een bezoek aan het ziekenhuis.  Nancy is een ervaren operatieverpleegkundige en vervoegde gedurende meerdere jaren het medische team van Dr. Rob die algemene chirurgische ingrepen deed in het ziekenhuis.

Deze keer kwam Nancy echter specifiek voor onze verpleegkundigen.  Gedurende haar verblijf van twee weken leerde en assisteerde ze onze verpleegkundigen in operatieverpleegkunde; onder meer, het aanleren van een correcte sterilisatietechniek voor het operatiemateriaal.

Haar man Brent, ingenieur van opleiding, bracht verschillende kleine machines weder tot leven.

Vrienden en donoren kwamen langs en wederom mochten we langs vele wegen medisch materiaal ontvangen.

Van harte bedankt!

 

5.    Studenten

We krijgen nog steeds regelmatige updates van al onze studenten. Diegenen die enkele weken vrij waren tijdens de Kerst- en nieuwjaarsperiode kwamen naar het ziekenhuis om op vrijwillige basis te werken.

In augustus 2017 zal Praygod afstuderen.  Voor de allereerste maal zal het ziekenhuis zijn eigen ‘radiographer’ hebben.

Vele speciale groeten van Samwel en Jackson, de twee studenten die met hun opleiding startten in September 2016.  Het studentenleven bevalt hen zeer goed!

 

6.    Special – adopt a nurse for 1 year

Met het oog op het volledig heropenen van de pediatrie en om nijpende tekorten aan verpleegkundigen op te vangen wensen we jullie graag te informeren over het programma ‘adopt a nurse for 1 year’.

Verpleegkundigen zijn een zeer belangrijke schakel in het verbeteren van zorg in het ziekenhuis.  Spijtig genoeg heeft Nkoaranga ziekenhuis een schrijnend tekort aan deze medewerkers.  Dit tekort wordt veroorzaakt door twee zaken:

  1. De financiële situatie van het ziekenhuis
    1. Het ziekenhuis heeft enorm veel vooruitgang geboekt over het laatste anderhalve jaar.  Verschillende grote schulden zijn bijna afbetaald, lonen van huidige werknemers zijn bijna up to date,…

Maar het ziekenhuis is momenteel financieel nog niet sterk genoeg om het volledige tekort aan verpleegkundigen zelf op te vangen.

In het voorbije jaar werden nieuwe verpleegkundigen extra aangenomen, maar met ook een stijgend patiënten aantal is dit niet voldoende.

  1. De overheidssteun m.b.t. salarissen van verpleegkundigen werd zo goed als onbestaande
    1. Normaliter zou Nkoaranga ziekenhuis 28 personeelsleden (voornamelijk artsen en verpleegkundigen) moeten ontvangen via de overheid.  De overheid staat in voor de betaling van hun wedde.  Sinds 2015 heeft de overheid geen enkele actie ondernomen om deze belofte waar te maken.  Met enkel 11 personeelsleden op de ‘payroll’ van de overheid zit dit ziekenhuis zwaar onder het beloofde aantal.

Voornamelijk materniteit en onze pediatrie hebben nood aan meer opgeleide mensen.  Het programma werkt dubbel:

WERKGELEGENHEID voor het grote aantal werkzoekende verpleegkundigen (aangezien de overheid geen aanwerving organiseert)

KWALITEITSVOLLE zorg met een grote focus op materniteit en pediatrie.

Maar waarom betalen voor lonen- dit is niet ‘sustainable’.  Vooreerst is dit een zeer goede investering in het helpen van terugdringen van maternale – en kindersterfte.  In 2016 had dit ziekenhuis slechts 1 moedersterfte, nog steeds 1 teveel- 2017 willen we er 0 melden.

Ook het % kinderen dat snellere en efficiëntere zorg krijgt stijgt als we een gemotiveerde, getalenteerde verpleegkundige de zorg laten uitvoeren.

Bovendien heeft het ziekenhuis een budget voorzien om elk jaar 3-5 verpleegkundigen zelf over te nemen op eigen payroll zodat lonen niet blijven afhangen van donoren.

Maar ergens moet de cirkel doorbroken worden- tekorten die zo urgent zijn nu moeten worden opgevangen – het ziekenhuis en met name de verpleegkundigen verdienen een steun in hun rug.  Die steun kan door jullie gegeven worden!

 Een diploma verpleegkundige per jaar:

salary/month = 748 000 TSH/month -> year= 8 976 000 TSH = 3770 euro/year

Een certificate verpleegkundige per jaar:

Salary/month=475 200 TSH/month-> year = 5 702 400 TSH= 2395 euro/year

Indien u graag meer info wenst over dit programma kan u steeds contact opnemen met Tanya – tanyavanbraekel@hotmail.com

 

7.    verdere nieuwtjes en uitdagingen

Zoals jullie weten is onze X-ray machine niet werkzaam sinds maart 2016.  We kregen geweldige reacties van steun van verschillende vrienden en donoren.  Ondertussen is een de keuze gevallen over een nieuwe machine, gesponsord door Milwaukee Synod, Rotary Club Nürnberg, Milaan en Arusha met overkoepelende hulp van GIZ.

Nkoaranga Watoto blijft ook dit jaar ondersteuning bieden bij de aankoop van medicatie.  En zal zich dit jaar in het bijzonder richten tot de feitelijke ondersteuning van kinderen < 5 jaar in het ziekenhuis.  Meer nieuws daarover wordt u spoedig meegedeeld.

Een samenwerking met Humasol vzw. zal resulteren in nieuwe zonnepanelen voor de mannen – en vrouwenafdeling aan het ziekenhuis.

Een ‘klein’ obstakel hier waarbij we uw hulp nodig hebben.  Vooraleer deze panelen gelegd kunnen worden in juli en augustus 2017 dienen de daken van beide afdelingen vernieuwd te worden.  Dit is ook het project dat zowel bij AROS als bij de Koning Boudewijnstichting werd ingediend.  Met een deadline van juni 2017 zullen we een bedrag van ongeveer 24 000 euro bijeen moeten krijgen om deze daken te vernieuwen vooraleer deze volledig instorten.

Vorig jaar werden reeds een deel van de dak werken uitgevoerd- het operatiekwartier kreeg een renovatie.  Dit werd als prioriteit behandeld aangezien water dat binnen lekt tijdens operaties uiteraard een absolute no go is.

U ziet het – we blijven ervoor gaan – samen met al onze lokale collega’s zorgen we voor kwaliteit in de zorg voor ieder.

Bedankt voor uw blijvende interesse en steun!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *