nieuwsbrief juli-augustus-september 2016

1.    Introductie

De zomer is gestart hier in Tanzania.  De mist van juli en augustus heeft eindelijk plaats gemaakt voor de eerste zonnestralen.  Terwijl ik volop geniet van de toenemende temperaturen wacht de lokale bevolking reeds op de regen om met nieuwe aanplantingen te beginnen.

Ondertussen zijn er in het ziekenhuis ook continue veranderingen – nieuwe departementen zien het daglicht, nieuwe ziekenhuismedewerkers gaan aan de slag, artsen, hun team en vrienden van het ziekenhuis komen uit binnen – en buitenland het ziekenhuis bezoeken.

U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.

Veel Leesplezier,

Tanya Van Braekel

2.    De veranderingen : een update

De wekelijkse management vergaderingen vinden nog steeds plaats- de manier om het reilen en zeilen van het ziekenhuis te delen met alle leden van het management team. Normaal gezien vergaderen de afdelingshoofden ook elke maand, maar door recente veranderingen op sommige afdelingen hebben deze vergaderingen de laatste maanden niet plaatsgevonden. Vanaf november 2016 hopen we deze afdelingshoofden allen terug bij elkaar te krijgen voor een regelmatige zitting.

Enkele punten die besproken werden op de wekelijkse vergaderingen:

  1. De veranderingen in de OPD (out patient departement) – zie hoofdstuk 3
  2. Het tekort in personeel.
    1. Tijdens de laatste drie maanden investeerde het ziekenhuis in extra personeel om de kwaliteit in zorg te verbeteren.  In het OK gingen 2 extra verpleegkundigen aan de slag en een extra anesthesieverpleegkundige zorgt er nu voor dat 2 operaties simultaan kunnen plaatsvinden.  Een  verpleegkundige ondersteunt het team in materniteit en een assistent-laborant helpt het laboteam waardoor wachttijden verminderen.
  3. Gedurende lange tijd is er reeds sprake van het organiseren van presentaties door artsen/verpleegkundigen/… om elkaar op de hoogte te houden, moeilijke cases te bespreken en bij te leren van elkaar.  Met de aankoop van nieuwe computers hopen we ook met deze sessies te kunnen starten in november.
  4. Dr. Mollel, een arts die gedurende meerdere jaren in Nkoaranga ziekenhuis werkte, is terug na het succesvol beëindigen van zijn studies ‘algemene chirurgie’.  Met deze specialisatie erbij, krijgt het ziekenhuis een uitbreiding in haar zorgaanbod en verwachten we ook een stijging in het aantal patiënten.

3.    Bouwen en verbouwen

Zoals we al in de vorige nieuwsbrief schreven, onderging de OPD een grondige renovatie. Het ‘minor theatre’ heeft meer licht en ruimte, een ‘emergency room’ is open in de OPD- het is enkel nog wachten op gordijnen om de patiënten die op een stretcher worden binnengebracht voldoende privacy te geven. In de toekomst hopen de OPD nog te voorzien van extra materiaal.

Om de privacy van vrouwen met een miskraam te waarborgen, werd er een aparte kamer ingericht in de ‘female ward’ waar deze vrouwen aangepaste verzorging krijgen.

In de nabije toekomst willen we ook de ‘medical records room’ uitbreiden.  U zag in de vorige nieuwsbrief hoe de jungle van patiëntenfiles groeit in een veel te kleine kamer. De uitbreiding van deze afdeling zal gepaard gaan met een langzame intreding van de computer bij ‘medical records’.

De afdeling palliatieve zorgen verhuisde naar een gerenoveerd gebouw en heeft hierdoor veel meer plaats en privacy om patiënt en familie te ontvangen.  Enkele weken geleden werd ook gestart met de dagopvang van palliatieve patiënten om de familie af en toe te ontlasten en de patiënt van dichtbij te kunnen opvolgen.

 

4.    bezoekers

Het hele jaar door ontvangt het ziekenhuis medische teams, sponsors en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland in het ziekenhuis.

Mid juli startten twee ingenieursstudenten in het ziekenhuis voor een maand ‘sleutelen en repareren van ziekenhuismateriaal’.  Dit is een jaarlijkse uitwisseling met Duke University en ‘Engineer World Health’.  Steeds een succes- ook dit jaar werden machines wederom tot leven gewekt en kreeg creativiteit de bovenhand.

Een mooi staaltje van deze creativiteit en vindingrijkheid- onze nieuwe ‘infant warmer’. Eenvoudig, makkelijk te onderhouden en samen met onze lokale  klusjesman in elkaar gezet.

In augustus kwam de ‘Greater Milwaukee Synod’ op bezoek uit de USA.  Deze partner helpt het ziekenhuis reeds gedurende meerdere jaren.  Het was een kort en intens bezoek, waarbij nieuwe plannen en projecten besproken werden.

In september mochten we het team van Dr. Schraml uit Duitsland wederom verwelkomen.  Zoals elk jaar werden vele pediatrische orthopedische operaties uitgevoerd en kregen vele kinderen een nieuwe start in hun leven.  De afdeling pediatrie bloeide en de weinige verpleegkundigen werkten dag en nacht om deze kleine patiëntjes op en top te verzorgen.

Goed te weten dat we er bijna klaar voor zijn- voor een nieuwe optimalisatie van de pediatrie waarbij we de afdeling terug ten volle kunnen benutten.

Voor de eerste keer werkte het ziekenhuis ook samen met VIA University (Denemarken) deze zomervakantie.  Twee Deense studenten, een studente biomedische laboratoriumtechnologie en een studente fysiotherapie, ondergingen een korte maar krachtige stage in het ziekenhuis.  Met een concrete doelstelling en enkele leersessies genoten studenten en ziekenhuispersoneel van deze ervaring.

Vrienden, geïnteresseerden,… bezochten in de afgelopen maanden het ziekenhuis.  Sommigen voor een eerste keer, anderen voor een zoveelste maal.  Medisch materiaal werd gebracht en nieuwe vriendschappen ontsproten.

Maar er komen niet enkel buitenlandse artsen en studenten richting Tanzania.  Ook Tanzania ‘goes USA’.  Dr. Kiwesa werd uitgenodigd voor de jaarlijkse ‘SIGN fracture care’ meeting- een interessant en zeer leerrijk congres met het oog op het verbeteren van orthopedische technieken met een focus op ontwikkelingslanden.

5.    Onze studenten

Zoals reeds eerder gezegd, Dr. Mollel is afgestudeerd.  Zijn kennis zal de zorg aan mensen wonende rondom het ziekenhuis zeker ten goede komen.

Met het nieuwe academisch jaar inzicht, lanceerde het ziekenhuis management gedurende juni/juli in het ziekenhuis dat er twee ‘scholarships’ beschikbaar waren voor 2016/2017.  Na alle applicaties door te hebben genomen werden volgende twee studenten gekozen:

-Jackson Akyoo –Diploma in Laboratory Science

– Samwel Sarakikya – Diploma in Accountancy

Deze ‘scholarships’ waren enkel mogelijk dankzij de steun van ‘Speranza Tanzania’ en ‘Nkoaranga Watoto’.

Tijdens de vakantiemaanden zagen we ook al onze studenten die aan hun studies bezig zijn terug in het ziekenhuis.  Zij komen de afdelingen tijdens hun vrije tijd bijstaan en helpen.  Allen zijn geslaagd en kunnen naar het volgende jaar.  Uit naam van de studenten en het ziekenhuis- bedankt aan iedereen die het mogelijk maakt om te investeren in de toekomst door verdere studies te sponsoren.

 

6.    Uitdagingen

De meesten onder u weten het reeds, het X-ray toestel is nog steeds kapot in het ziekenhuis.  In de vorige nieuwsbrief deelden we dit mindere nieuws.  We zijn bijzonder blij te mogen zeggen dat we enorm veel reacties kregen van partnerziekenhuizen in het buitenland en van vrienden van Nkoaranga. Met hun steun worden de plannen voor de aankoop van een nieuw toestel steeds concreter.  Meer nieuws daarover in de volgende nieuwsbrief.

Data zijn verzameld en momenteel zijn we nog steeds bezig met een rapport op te stellen om een raming te maken van de running kosten van de pediatrie.  Het ziekenhuis groeit en ondanks het nog steeds schrijnende tekort aan personeel, verbeteren zorgen en stijgt de motivatie bij het ziekenhuispersoneel steeds meer.  Een perfecte omgeving om de pediatrie heel binnenkort terug volop te laten openbloeien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *