nieuwsbrief nkoaranga watoto juli-september 2018

NIEUWSBRIEF NKOARANGA WATOTO JULI -SEPTEMBER 2018
1. INTRODUCTIE
Na de regen en de koude, want juli is de koudste maand – wat eindelijk meer Afrikaanse temperaturen die onze zonnepanelen doen blinken. Het ziekenhuis is klaar voor wat zon en warmte – ziekenhuisdekens kunnen eindelijk naar de wasserij en frisse lakens liggen klaar op elk bed.
Ook in deze maanden werden heel wat dingen verwezenlijkt in het ziekenhuis. Computers en intranetkabels sieren het ziekenhuis, plannen voor een speeltuin worden opgetekend…. Zoveel te vertellen – veel leesplezier!

Tanya Van Braekel

2. DE VERANDERINGEN
In augustus 2018 ging onze ziekenhuis matron op pensioen. Tijdens haar werkperiode van vier jaar werden heel wat verbeteringen doorgevoerd op het vlak van de verpleegkundige zorg. Het ziekenhuis zal haar zeker missen maar wenst haar een fijne pensioentijd. Dereck Mungure werd aangeduid als de nieuwe patron. Hij is sinds meerdere jaren een vaste waarde in het ziekenhuis en heeft veel ervaring als verpleegkundige zowel op de algemene afdelingen als in het operatiekwartier.
Nog groot nieuws van het ziekenhuis. Sinds begin september werkt het ziekenhuis met een gecomputeriseerd patiëntendossier. Na installatie van computers, bedrading en andere benodigdheden, kregen de werknemers een weeklange training in het gebruik van dit systeem. Dit wil zeggen dat onze volledige outpatient clinic, onze fysiotherapie afdeling, het labo, de apotheek en de ‘cashiers’ nu volledig aangesloten zijn aan het CARE2X systeem. Langs dit systeem worden ook de X-ray films automatisch naar de artsen doorgestuurd waardoor we deze niet steeds moeten printen. Dit systeem is een grote stap vooruit voor het ziekenhuis. In de nabije toekomst hopen we dit systeem ook te kunnen uitbreiden met een programma dat de stock beheert en in een nog latere fase ook naar onze inpatient clinic.

3. BOUWEN EN VERBOUWEN

Vele grote projecten werden reeds in onze vorige nieuwsbrief besproken. Maar we zitten niet stil. Eerst en vooral – de office van de administratie – ja, de office waarin Frank en ik werken – kreeg een nieuwe vloer. De meerdere jaren met mijn tenen in het zand en de constatatie dat ik zeer binnenkort mijn plantjes gewoon in de office kon planten, waren tekenen dat een kleine opsmuk wel nodig was. Tijdens een weekend werden nieuwe tegels geplaatst en kreeg de muur een vers laagje kleur. Een verrassing voor mij van mijn collega Frank en onze accountant Amani.
Ook de apotheek was dringend aan wat kleine renovaties toe. Daar werd de oude betonnen vloer vervangen door tegels die makkelijk afwasbaar zijn, de muren werden geschilderd en nieuwe kasten werden geïnstalleerd zodat medicatie en medische stock er veilig opgeslagen kan worden, ook tijdens regenseizoen….
Zoals eerder besproken werd er ook geïnvesteerd in intranetkabels en computers.
Deze eerder kleinere renovaties en de investeringen werden gedragen door de inkomsten van het ziekenhuis zelf, een teken dat het ziekenhuis nog steeds de goede kant opgaat en ook ruimte krijgt om in beperkte mate zelf in zaken te investeren.
In de laatste nieuwsbrief spraken we ook over het dak van de materniteit. We zijn nog steeds bezig met verdere onderhandelingen met de contractor en met fondsenwerving voor dit grote project. Maar we hopen toch nog dit jaar met deze renovatie te starten zodat onze moeders en pasgeborenen in alle veiligheid verzorgd kunnen worden.

4. BEZOEKERS
Gedurende deze maanden kregen we wederom heel wat bezoekers over de vloer. Dr. Kiwesa kreeg bezoek van Dr. Watanabe, een orthopedisch chirurg uit de USA die hij leerde kennen tijdens een SIGN conference. Gedurende twee weken zagen beide artsen verschillende patiënten en werd informatie en techniek uitgewisseld.
Het ziekenhuis en de dispensaries kregen visite van delegaties uit Milwaukee (USA), Wartburg (USA) en Itzehoe (Duitsland).
Onze vrienden/donors van Milwaukee kregen een rondleiding in het ziekenhuis. Het was zeer fijn om hen het vernieuwde elektriciteitsnetwerk te tonen en de nieuwe stabilizer. Daarna volgden nog enkele gesprekken over de noden van het ziekenhuis.
De delegatie uit Itzehoe helpt sinds meerdere jaren Leguruki dispensary. Tijdens een rondleiding in Leguruki werden plannen opgemaakt om specifieke steun te geven voor het aanwerven van een clinical officer en de aankoop van hoognodig medisch materiaal.
Ook uit eigen Belgenland kregen we bezoek. Jo Ampe kwam samen met mijn vader Luc voor een 10- tal dagen naar Tanzania. Er waren al langer plannen om een speeltuin in het ziekenhuis te bouwen en het was fijn om deze plannen ter plaatste aan Jo te kunnen voorleggen. In samenwerking met IBES, een lokaal project dat speeltuinen bouwt, werden plannen getekend. In oktober zal men met de bouw beginnen.
Bedankt aan al onze bezoekers, vrienden,…. voor jullie inzet en fijne ideeën voor dit ziekenhuis. We zetten telkens verdere stappen vooruit!

5. STUDENTEN
De periode tussen juli en september is voor vele van onze studenten een vakantieperiode. In de vorige nieuwsbrief vernamen jullie dat Samwel en Jackson terug in het ziekenhuis waren om tijdens hun vakantie te werken, maar ook enkele andere studenten kwamen verschillende departementen versterken.
De apotheek kreeg ondersteuning van Remi en Solomon. Remi keert in Oktober terug naar de universiteit waar hij zijn opleiding tot bachelor in farmacie verderzet. Solomon behaalde in september 2018 zijn diploma in farmacie en zal dus permanent het team verder versterken. Proficiat Solomon en welkom terug!

Ook onze artsen kregen een collega die tijdens haar vakantie graag meehelpt. Godnester zal bij haar afstuderen als MD binnen enkele jaren, de eerste vrouwelijke arts in het ziekenhuis zijn. Als clinical officer stond ze reeds haar mannetje en toonde ze haar enorme inzet voor de patiënten. Zij start in oktober het derde jaar opleiding tot MD.

Onze jongste student, Frank hielp, gedurende zijn vakantieperiode, zijn collega’s in het operatiekwartier. Hij startte zijn eenjarige studie tot diploma in de verpleegkunde in mei 2018 en zal volgend jaar permanent naar het ziekenhuis terugkeren.
Ook één van onze dispensaria mocht een studente verwelkomen. Eliasenya studeert een diploma in verpleegkunde en zal haar laatste opleidingsjaar starten. Maar gedurende de maanden juli en augustus hielp zij het verpleegkundige team in Leguruki dispensary.
Deze studenten zijn de toekomst van Nkoaranga – we wensen hen een goede start van het nieuwe academiejaar 2018-2019 en willen ook graag alle sponsors bedanken om deze scholarships elk jaar opnieuw mogelijk te maken. Zij vormen een enorme boost voor het ziekenhuis en zijn een motivatie voor onze werknemers.

6. PEDIATRIE
En dan de pediatrie. Het programma waarbij de vzw. Nkoaranga-watoto, de helft betaalt, loopt nog steeds verder en begint steeds meer bekendheid te krijgen. Het aantal outpatiënts onder 12 stijgt en ook op de pediatrie zelf liggen steeds patiëntjes.
Tijdens de periode juli- september 2018 werden 118 kinderen via de outpatient clinic geholpen via het programma en 47 kinderen werden via het programma opgenomen voor 1 of meerdere dagen.

Dit brengt een totaal van 165 kinderen die via dit programma toegang kregen tot gezondheidszorg gedurende juli – september 2018.
Tevens heeft een van onze artsen, Dr. Emmanuel, de smaak van pediatrie te pakken. Hij doet bijna altijd de rondes op pediatrie en begint zich ook verder te verdiepen in de pediatrische gezondheidszorg. Het is ook Dr. Emmanuel die telkens onze outreach naar Namalulu organiseert. Hij wil in de toekomst zeer graag een specialisatie in pediatrie volgen.
Einde juli werd een speciale outreach georganiseerd naar Namalulu omdat we begin juli een groot aantal kinderen en volwassen met tekens van trachoma zagen. Deze oogziekte kan onbehandeld tot blindheid leiden. Onder de leiding van een trachoma team werd er medicatie aangeboden waar nodig en werd er een mapping gedaan van de patiënten om te kijken of eventuele trachoma operaties noodzakelijk zijn. Dit is eigenlijk een taak van de overheid maar blijkt in werkelijkheid vaak neer te komen op community vrijwilligers in samenwerking met medisch personeel. Een 80-tal families werden gezien en behandeld indien nodig. Aangezien dit werkelijk een public health probleem lijkt te zijn in deze area, plannen we in samenwerking met KCMC, onderzoek en een duidelijke behandelstrategie en verder beleid.
We willen graag iedereen heel hard bedanken voor hun blijvende steun aan de pediatrie en aan het outreach project. Hierdoor vergroten we de toegang tot pediatrische zorg in het ziekenhuis en kunnen we ook deze outreach visits blijven verderzetten! Voor vele van deze masaai families is dit de enige toegang tot gezondheidszorg!

7. UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPLANNEN
Het ziekenhuis maakt sprongen vooruit, dat is zeker. Maar er zijn nog zaken waar we graag verder aan willen werken.
1. Met een groei van een ziekenhuis zou ook het personeelsaantal mee moeten groeien. Dit is in Nkoaranga ziekenhuis nog niet helemaal zo. Er worden veel inspanningen geleverd om verpleegkundigen (grootste tekort) aan te werven. Het is echter niet zo eenvoudig omwille van financiële beperkingen – we houden ons strikt aan het tijdig betalen van alle lonen en hebben niet erg veel financiële ruimte. Het is eveneens niet zo gemakkelijk om de verpleegkundigen te behouden. Velen worden opgeroepen door de overheid en kiezen dan voor een baan bij de overheid omwille van werkzekerheid en betere pensioenvoorwaarden.
De enigste manier om te garanderen dat verpleegkundigen in het ziekenhuis blijven is door hen een opleiding aan te bieden en hen contractueel te binden dat ze na de opleiding terug naar het ziekenhuis komen werken.
Ook de pediatrie lijdt nog onder dit tekort aan verpleegkundigen. Momenteel werken de verpleegkundigen van de vrouwenafdeling samen met die van pediatrie, aangezien ze geen voldoende aantal verpleegkundigen hebben om beide afdelingen van een eigen verpleegteam te voorzien. Het programma ‘adopt a nurse for one year’ is nog steeds lopende en blijft een grote hulp voor het ziekenhuis en de patiëntenzorg.

2. Dak van de materniteit. Dit project werd in vele vorige nieuwsbrieven ook aangehaald, maar blijft zeer belangrijk.

3. Opleidingen van personeel. Zoals eerder vermeld en ook reeds besproken in vorige nieuwsbrieven willen we blijven investeren in opleidingen voor personeel. Het werkt als een enorme motivatie voor het ziekenhuispersoneel, het geeft ze kansen om zich verder te ontplooien en we hebben een zekerheid dat ze hun kennis komen doorgeven in het ziekenhuis voor minstens 5 jaar na voltooiing van hun studies.
U hoort het, nog veel te doen, maar al zovele positieve veranderingen in slechts enkele jaren. Aan iedereen, werkelijk van harte bedankt voor jullie hulp, steun en vertrouwen! Indien u vragen of suggesties heeft of u wenst eens graag zelf te komen kijken – laat maar weten, van harte welkom in Nkoaranga ziekenhuis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *