nieuwsbrief nkoaranga watoto juli-september 2017

Nieuwsbrief Nkoaranga Watoto Juli- September 2017

1.    Introductie

De koude maanden juni en juli maken plaats voor de eerste kleine stralen twijfelende warmte.  Maar ook tijdens deze koude maanden zitten we niet stil.  Daken worden vervangen, zonnepanelen worden geplaatst en nieuwe departementen gaan open.

U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.

Veel Leesplezier.

Tanya Van Braekel

Nkoaranga Watoto vzw.

 

2.    De verandereringen

De auditors zijn volop bezig met de laatste verslagen- het management van het ziekenhuis kijkt ernaar uit om te horen welke aanpassingen en verbeteringen kunnen gebeuren om zo de werking van het ziekenhuis verder te optimaliseren.

Tijdens de vergaderingen met de ziekenhuismedewerkers en het ziekenhuismanagement werden volgende punten besproken:

  1. De nood aan een sociaal werker in het ziekenhuis.Vele patiënten kunnen de ziekenhuiskosten niet betalen, familieleden komen hen niet meer opzoeken en shambas ( Tanzaniaanse boerderijen) worden verkocht achter de rug van de eigenaar die op dat moment ziek en gehospitaliseerd is. Sinds 1 september 2017 zijn we blij om u te kunnen melden dat we een enthousiaste social worker hebben aangenomen. Zij staat in om patiënten met financiële maar ook met familiale moeilijkheden bij te staan en de beste oplossing te zoeken. Daarbij horen ook heel wat huisbezoeken en contacten met de plaatselijke pastors en village leaders.  Een eerste succes blijkt reeds uit het feit dat meerdere patiënten toch al kleine delen van hun rekeningen betalen. Bovendien werd er ook gestart met een poor food fund waarbij deze patiënten (vaak moeders met kinderen of oudere patiënten) eenmaal per dag een maaltijd krijgen die wordt aangeboden door groenten/fruit afkomstig van donaties van het nabijgelegen dorp.  Een community led project om het mooi aan te geven. We kijken ernaar uit om verdere vorderingen in het social welfare department op te volgen.
  2. De installatie van zonnepanelen.  Zie punt 3.
  3. Verbeteren labo toestellen.  Vele toestellen in het labo waren reeds sinds meerdere maanden out of use- kapotte onderdelen werden niet vervangen door een tekort aan funds en reagentia waren niet beschikbaar omwille van de openstaande facturen bij de farmaciebedrijven/suppliers. Aangezien het ziekenhuis zijn schulden (allen uit het verleden) aan het aflossen is, krijgen we terug toegang tot deze suppliers. Ondertussen werken alle toestellen in het labo wederom terug en werden enkele belangrijke extra testen opgestart zodat onze patiënten opnieuw van deze services gebruik kunnen maken.
  4. Het X-ray project en de elektriciteitsvernieuwingen in het ziekenhuis. Het nieuwe X-ray apparaat staat in Dar es Salaam haven en we wachten enkel nog op de laatste documenten van de ‘radiation safety advisory board.  Vanaf dan kan de machine naar Nkoaranga gebracht worden. Maar vooraleer er een installatie plaatsvindt is het zeer belangrijk om het ganse elektriciteitsnetwerk van het ziekenhuis te verbeteren. Meer daarover zie punt 3.

 

 

3.    Bouwen en verbouwen

Vele projecten vonden plaats tijdens de zomer, sommige zijn lopende en andere staan op til.

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik over de grote renovatie aan het dak van de mannenafdeling. Deze was einde juni afgelopen en de afdeling kreeg tevens nieuwe LED lampen met lager verbruik, een nieuw kleurtje op de muren en alle ramen en deuren werden gerenoveerd.  Het nieuwe dak blinkt onder de Tanzaniaanse zon. Dit met dank aan NW vzw. via de Koning Boudewijnstichting.

<- de plannen voor de zonnepanelen installatie worden besproken

Deze bovenstaande renovatie was net op tijd klaar voor de ontvangst van het team ingenieursstudenten van Humasol vzw.  Drie gemotiveerde studenten kwamen begin juli aan om zonnepanelen te installeren voor de mannen-, vrouwen- en kinderafdeling. Een zeer geslaagd project met de ondersteuning van AROS Hove en Humasol vzw. dat meerdere voordelen heeft.  Het zorgt voor een continue voorziening van licht in de drie afdelingen, het verhoogt de veiligheid van personeel en patiënten ‘s nachts en het verlaagt de kosten van elektriciteitsvoorziening aangezien de generator ‘s nachts niet te vaak moet worden aangezet om in verlichting te voorzien.  Het plan is om deze installatie snel uit te breiden naar de materniteit en de out patient clinic zodat ook hier licht kan voorzien worden s nachts zonder een nood aan het aanzetten van de generator. Op die manier kan de generator efficiënter gebruikt worden overdag bij stroomuitval en ‘s nachts indien er zich operaties voordoen.

Een ander project dat momenteel lopende is de medical records room.  Velen van u zagen in vorige nieuwsbrieven hoe de medical records room een geordende chaos was. Veel te veel records in een kleine ruimte met een gat in het plafond (dat komt ervan als ik zelf het internet wil maken en dus door een plaat val). Hoognodig dus om hier iets aan te doen. Met de steun van Diako hospital (Duitsland) en eigen middelen via het basket fund van het ziekenhuis werd er gestart met de aanbouw van extra ruimte voor deze medical records. Dit zal het voor zowel onze medewerkers als voor onze patiënten veel aangenamer maken en services zullen ook vlotter kunnen verlopen.

Onze medewerkers verhuisden alle dossiers van de ene naar de andere tijdelijke ruimte en alle zeer oude dossiers werden verwijderd! Een grote job die ze met plezier deden!

 

De X-ray en elektriciteit. De elektriciteit is een zeer groot probleem in het ziekenhuis. Oude installaties en een overbelaste transformer zorgen voor een zeer onstabiele elektriciteitsvoorziening.  Deze heeft ook een directe impact op verschillende ziekenhuismachines die bijna wekelijks een reparatie nodig hebben door defecten in het elektriciteitsnetwerk.  Onze vrienden en partners van ELCA Milwaukee Synod (USA) hebben samen met ons een planning opgemaakt om het ganse netwerk te vernieuwen, inclusief tranformer. Met hun expertise en de expertise van een lokale Tanzaniaanse elektrisch ingenieur en hun financiële investering in het project, hoopt het ziekenhuis tegen mid- November een nieuwe veilige installatie te hebben zodat tegen einde november ook het X-ray apparaat zijn intrede kan maken in het ziekenhuis.

Een laatste bouwproject dat momenteel lopende is in het ziekenhuis- het mortuarium.  Het kleine en beperkte mortuarium gebouw dat momenteel aan het ziekenhuis verbonden is, is verouderd en niet functioneel.  Met de hulp van een Amerikaanse donor werden de eerste fundaties gelegd om een nieuw gebouw neer te zetten.

4.    Bezoekers

In augustus kwam het medisch team van Feuerkinderteam wederom pediatrische orthopedische operaties uitvoeren. Vele kinderen ondergingen operaties.  Het Duitse team kwam voor de eerste maal met een klein team zodat het lokale team van operatieverpleegkundigen volop kon meewerken.  Voor de eerste maal werd ook de anesthesie gedaan door onze lokale verpleegkundigen. Een goede ervaring die enorm bijdraagt tot duurzaamheid.

In oktober zullen we Feuerkinderteam nogmaals graag ontvangen in het ziekenhuis, dit keer voor de derde maal dit jaar!

In augustus had het ziekenhuis het genoegen om de kennis van enkele artsen en onze nieuwe radioloog verder bij te spijkeren in de wereld van de ultrasounds. Dr. Wessels kwam, zoals in 2016, oefeningen en les geven aan onze groep geïnteresseerden.  Vele zwangere vrouwen passeerden langs de afdeling radiologie waarbij enkele lokale medewerkers tezamen met Dr. Wessels  heel wat ultrasounds uitvoerden.  Een zeer welkome en leerzame 8 -daagse.  We hopen dit zeker in de toekomst te kunnen blijven doen!

 

Naast onze drie enthousiaste ingenieurs van Humasol, hadden we nog drie andere ingenieursstudenten op bezoek.  Deze studenten komen via een samenwerking met Engineering World Health program/Duke University (USA).  Zij komen jaarlijks heel wat toestellen herstellen en hebben dit jaar een eigen versie van een couveuse gemaakt volledig met materialen hier beschikbaar. Een aanwinst voor onze afdeling materniteit.

In september ging Dr. Kiwesa naar jaarlijkse gewoonte naar de USA om het congres van SIGN fracture care bij te wonen. Een congres waarbij orthopedisch chirurgen van over de hele wereld bijeenkomen om casussen te bespreken en nieuwe technieken te delen.

5.    Studenten

Tijdens de vakantiemaanden zagen we vele van onze studenten in het ziekenhuis.  Zij komen dan vrijwillig werken.  Het is geweldig om hen te zien groeien in hun professionele carrière.  Zij zijn de investering in de toekomst van het ziekenhuis.

We zijn tevens heel blij dat Praygod zijn studies in radiologie succesvol heeft afgerond. Hij startte in September terug in het ziekenhuis en zal verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de radiologie afdeling.  Vanaf einde november zal het ziekenhuis dagelijks X-ray and ultrasound diensten kunnen aanbieden.

In november dit jaar verwachten we ook Emmanuel terug.  Hij was clinical officer in het ziekenhuis maar kreeg via sponsorship een beurs aangeboden om zijn studies tot medical doctor aan te vatten.  Deze studies heeft hij succesvol doorlopen.  Met het groeiende aantal patiënten zal hij een zeer welkome toevoeging zijn aan ons artsenteam.

6.    uitdagingen

Een van onze uitdagingen momenteel is het onderhoud en de renovatie van gebouwen en materiaal.  Er werden al heel wat investeringen gemaakt om verschillende gebouwen te renoveren en materiaal opnieuw aan te kopen of te maken. We blijven ons inzetten om dit te verbeteren.

Maar uiteraard, wat zijn gebouwen zonder mensen erin.  Met behulp van donoren, vrienden maar zeker ook de gemotiveerde inzet van onze medewerkers zijn we in staat om nieuwe werkkrachten aan te nemen. Dit is een boost voor diegenen die al in het ziekenhuis werken maar ook voor diegenen die vaak voor de eerste maal een vaste job aangeboden krijgen met eerlijke vergoedingen in een land waar de werkloosheid zeer hoog is.

7.    de pediatrie

Nog mooi nieuws om me te eindigen.  Op de recente board meeting van Nkoaranga Watoto vzw. werd beslist om de pediatrie te helpen zodat deze afdeling opnieuw op volle toeren kan draaien.  Zoals velen weten is de pediatrie wel open maar omwille van een groot personeelsgebrek en de kosten van opname waren het aantal patiënten aan de lage kant.

 

Daar is dit jaar al hard aan gewerkt.  Feuerkinderteam komt nu 3 x per jaar naar Tanzania dan ligt de pediatrie helemaal vol. Het aantal verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis is gestegen en het ziekenhuis krijgt steeds een betere naam. Bovendien heeft de apotheek nu ook voldoende medicatie die ook geschikt is voor kinderen en hebben we een fysiotherapeut die zeer veel kinderen behandelt.

Met de verdere ondersteuning van NW vzw. en het ziekenhuis dat ook zijn bijdrage zal leveren, willen we in oktober starten met het aanbieden van zorg aan kinderen aan een goedkopere prijs zodat deze opnieuw meer toegankelijk is voor ieder gezin. Als kers op de taart mogen we einde november ook een pediater en een vroedvrouw uit België verwachten die onze lokale medewerkers zal bijleren over de zorg voor kinderen. We kijken ernaar uit!

Uit naam van het ziekenhuis, de medewerkers en patiënten en Nkoaranga Watoto vzw. zou ik iedereen willen bedanken die ons helpt en steunt.

 

Wij zijn fier om te zeggen dat we

141 lokale mensen in dienst hebben, allen met een zorgverzekering voor hun en hun familie en een loon dat ze nu opnieuw elke maand op tijd mogen ontvangen

2 specialisten hebben

2 nieuwe departementen openden in het laatste jaar

De zorg voor moeder en kind continue verbeteren

Samenwerken met meer dan 16 nationale en internationale partners

 

Indien u vragen hebt, aarzel niet om mij een seintje te geven op tanyavanbraekel@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *