nieuwsbrief nkoaranga watoto oktober – december 2017

NIEUWSBRIEF NKOARANGA WATOTO OKTOBER-DECEMBER 2017
1. INTRODUCTIE

Allereerst willen we u, in naam van de vzw. NW en alle medewerkers van het Nkoaranga ziekenhuis, de beste wensen overbrengen voor het jaar 2018. Vele nieuwe projecten werden opgestart in 2017 en we kijken uit naar een jaar vol nieuwe uitdagingen.

Het jaar 2017 werd in december alvast heel feestelijk afgesloten met een jaarlijkse party voor alle ziekenhuismedewerkers. Een avond waarop ze in de watten worden gelegd als dank voor al hun inzet het voorbije jaar. ‘Tanya day’ zoals het feest door plaatselijke medewerkers wordt genoemd was een knaller!
Wij delen graag de weetjes en uitdagingen van het laatste kwartaal van 2017.

U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.
Veel Leesplezier.

Tanya Van Braekel
Nkoaranga Watoto vzw.

2. DE VERANDERERINGEN

Vergaderingen blijven plaatsvinden aan een vast ritme, maar in oktober konden we eindelijk het team van ‘ELCT headquarters’ verwelkomen voor een externe audit. Het ziekenhuis kreeg een externe audit voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Een zeer noodzakelijk rapport.

Het audit team toonde duidelijk aan dat het ziekenhuis financieel en organisatorisch zeker goed op weg is. Er werden geen nieuwe schulden meer geregistreerd sinds mid 2015 en de schulden uit het verleden worden stapsgewijs terugbetaald. De audit rapporten zijn beschikbaar om in te kijken op vraag.

Om een verdere professionalisering van het ziekenhuis door te voeren en het bestuur en organisatie te kunnen blijven bijsturen, besliste het management om te garanderen dat externe audits jaarlijks tijdig gedaan worden. Dit wil zeggen dat de audit voor het jaar 2017 in het eerste kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.
In vorige nieuwsbrief spraken we over onze ‘social worker’. We kunnen berichten dat ze een heel groot verschil maakt voor zowel onze patiënten als het ziekenhuis. Door een ‘close follow up’ van onze patiënten worden problemen, zowel op familiaal vlak als op financieel vlak, snel gedetecteerd en wordt er gezocht naar een oplossing. Dit voorkomt grote ziekenhuisrekeningen op het einde van een ziekenhuisverblijf en zorgt tevens voor een vlotte doorstroming naar andere organisaties indien nodig.

De ‘social worker’ is niet de enige relatief nieuwe werknemer. Extra verpleegkundigen werden aangenomen specifiek voor de afdeling pediatrie en de afdeling materniteit en verloskamer. Ook op administratie startte mijn nieuwe collega. Frank Godwin begon op 1 december 2017 als de ‘hospital administrator’ van het ziekenhuis. Tezamen zullen we het dagelijkse management van het ziekenhuis in goede banen leiden en een verdere toekomst van het ziekenhuis uitwerken.

Om een boost te geven aan het pediatrische programma van het ziekenhuis werd zoals reeds eerder verteld in de vorige nieuwsbrief een programma opgezet om de kosten te verlagen en de zorg meer toegankelijk te maken. Meer hierover onder punt 6 Pediatrie.

3. BOUWEN EN VERBOUWEN

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het reeds over allerlei projecten. Zo was er onder andere het project ‘medical records’. Dit project is ondertussen bijna volledig voltooid, met een einde voorzien in februari/maart 2018. Files worden gerangschikt in een nieuw gebouw en de toegang voor patiënten wordt duidelijker en makkelijker. Dit is tevens een goede aanloop voor de introductie van een meer gecomputeriseerd systeem in de toekomst.

Het elektriciteitsproject – een project groot in omvang, is het minstens te noemen. Tijdens de maanden oktober en november werd de elektriciteit in het ziekenhuis stevig onder handen genomen. Een eigen ‘transformer’ enkel voor het ziekenhuis, werd aangekocht en geïnstalleerd, elke afdeling werd voorzien van eigen elektriciteitskasten en het radiologie departement werd klaargestoomd voor de aankomst van het nieuwe X-ray apparaat. Alle hoofddraden en elektriciteitsdraden werden vervangen over het ganse ziekenhuiscomplex.

En in december was het eindelijk zover. Een wel zeer groot pakket bereikte het ziekenhuis – de X-ray machine. Als een soort kerstgeschenk werd de eerste X-ray film afgedrukt op 24 december 2017. Een geweldige vooruitgang voor het ziekenhuis. Patiënten kunnen pre en -postoperatief hun X-ray gewoon in het ziekenhuis krijgen. Geen nodeloos duur transport en een verlies van kostbare tijd.

Postoperatief komt een kind of volwassene van een orthopedische operatie en binnen de 10 minuten kan de plaatsing van vb. een chirurgische pin, via X-ray bevestigd worden. Een grote stap voorwaarts in patiëntenzorg.

Alle medewerkers en de patiënten- groot en klein- willen alle donoren, vrienden, iedereen die hielp en helpt bij projecten van ganser harte bedanken!

4. BEZOEKERS

We hebben zeer veel geluk dat we meerdere keren per jaar enthousiaste bezoekers over de vloer krijgen.

In november hadden we wederom het genoegen om Feuerkinderteam op bezoek te krijgen. Onze samenwerking met het ‘rehabilitation centre’ in het nabijgelegen usa-river groeit waardoor dit Duits orthopedisch team zeer veel kinderen kan opereren. Deze keer was het team ook vergezeld van een team journalisten van ‘Ein Hertz für Kinder’, een bekende televisieshow die geld inzamelt voor hulp voor kinderen overal ter wereld. Het was een eer om hen deze keer in het Nkoaranga ziekenhuis te verwelkomen. De film werd gedraaid tijdens hun show in december 2017.

Dr. Anne MacComark, een enkel en – voetchirurg uit de USA spendeerde enkele weken in het ziekenhuis om Dr. Kiwesa nieuwe technieken aan te leren op vlak van orthopedie. Beide ontmoetten elkaar tijdens de jaarlijkse SIGN conference.

Begin december hadden we dan voor de eerste maal een samenwerking met Prof. Dr. Van Hoeck, pediater in het UZA en zijn vrouw, Els, een vroedvrouw werkende in het UZA. Meer over deze fantastische visite onder punt 6 pediatrie.
5. STUDENTEN

Twee studenten keerden terug na het beëindigen van hun studies. Praygod behaalde zijn diploma in radiologie en Emmanuel studeerde af als MD.
Praygod zal verantwoordelijk zijn voor de nieuwe afdeling radiologie en deed ervaring op in KCMC, een referentiecentrum, met hetzelfde X-ray systeem.

Dr. Emmanuel vervoegde het team van artsen in november. Een jonge arts, wiens interesse in pediatrie geprikkeld werd tijdens een bezoek van onze Belgische pediater.

We hebben nog steeds verscheidene studenten op verschillende universiteiten in Tanzania. Een recent overzicht:
– Remi bachelor in farmaceutische wetenschappen ( 2020)
– Godnester bachelor in geneeskunde (2021)
– Solomon diploma in farmaceutische wetenschappen (2018)
– Jackson diploma in laboratoriumtechnieken (2019)
– Eliasenya diploma in verpleegkunde (2019)
– Samwel diploma in accountancy (2019)

We plannen in 2018 ook de kans te bieden aan twee verpleegkundigen om via een 1-jarige opleiding te studeren van ‘certificate’ naar ‘diploma’ verpleegkundige.

Nog zeer speciaal nieuws – voor de eerste maal in de geschiedenis van het ziekenhuis, zullen 5 verpleegkundigen een reis maken naar Duitsland in mei 2018. Tijdens deze unieke ervaring zullen ze de kans krijgen om meer te leren over de gezondheidszorg in Duitsland. Vele studenten komen immers elk jaar naar Tanzania voor een internship, maar nog nooit had zich de kans aangeboden om een echte uitwisseling te organiseren. Het vijfkoppig team verpleegkundigen is enorm blij de naam van het Nkoaranga ziekenhuis te vertegenwoordigen.

6. PEDIATRIE

Aangekomen aan het hart van deze organisatie, de pediatrie. En deze keer met verschillende heel leuke nieuwtjes….

In december hadden we het genoegen om Prof. Dr. Van Hoeck (pediater) en zijn vrouw Els De Beul (vroedvrouw) voor twee weken te verwelkomen in het ziekenhuis. Een soort try- out aangezien het ziekenhuis niet vaak een pediater op bezoek krijgt, vanuit België is dit zelfs de eerste maal. Maar het was zeker een succes te noemen.

Dat er nood is aan gespecialiseerde zorg was wel duidelijk. Op slechts 9 dagen tijd werden ongeveer 264 kinderen gezien. En niet zozeer de nummers spelen de belangrijkste rol, de feedback van ouders die we de weken nadien kregen en hoorden was zeer positief: ‘eindelijk krijgt ons kind een grondig onderzoek en krijgen wij als ouders een volledige uitleg!’ Ook onze eigen arts, Dr. Emmanuel genoot duidelijk van het project en zijn interesse om een later verder te gaan in een master in pediatrie, werd aangewakkerd. Dr. Emmanuel gaf zelf aan dat hij versteld stond dat meer tijd per kind en een grondig onderzoek toch leidt tot een beter verstaan van de problematiek en een betere hulpverlening voor ouder en kind. Iets wat in de cultuur van de medische wereld in Tanzania nog niet echt gewoonte is – de patiënt aan een goed lichamelijk onderzoek onderwerpen.

Tijdens de periode werden twee outreach clinics georganiseerd. De eerste outreach vond plaats in een ‘health centre’ en resulteerde in een aangename samenwerking met een jonge Tanzaniaanse arts, een zeer geïnteresseerde en zeer gemotiveerde vrouw.
De tweede outreach ging richting Namalulu, masaai gebied waarbij het ganse team bestaande uit de hoofdverpleegkundige, vertalers (masaai -Kiswahili-Engels), Prof. Dr. Van Hoeck en zijn vrouw Els De Beul, Dr. Emmanuel en mezelf vele kinderen zagen in gebieden waar de zorg voor een kind als een luxe wordt beschouwd. De eerst wat afwachtende masaai vrouwen kwamen na een tijdje in grote getalen met hun kinderen om toch maar gezien te kunnen worden door een arts.

Dr. Emmanuel, die voor het eerst meeging als arts, was zelf blijkbaar ook wel aangedaan door het immense tekort aan gezondheidszorg in de bezochte masaai area en besliste om zelf een outreach te regelen mid maart 2018. Leuk om te zien dat onze lokale medewerkers zelf mee de projecten opzetten en er ten volle achterstaan.

7. UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPLANNEN

Uiteraard blijven er uitdagingen. De elektriciteit is sterk verbeterd, maar toch kan een volledig stabiel elektriciteitsnetwerk niet gegarandeerd worden in Tanzania. Om onze medische apparatuur zoals het X-ray apparaat, operatielampen, ….te beschermen is het nodig te investeren in een ‘stabilizer’.

Ook het dak van de materniteit is dringend aan renovatie toe. Het oude dak staat op instorten en de houten constructie is helemaal aangetast door een soort houtkever. Een gevaarlijke situatie voor onze mama’s en pasgeborenen.

Vele veranderingen vonden plaats. Het is fijn om te zien dat pediatrische patiënten niet enkel als ‘outpatients’ komen, maar dat ouders hun kinderen terug toevertrouwen aan onze medewerkers op de pediatrische afdeling. We blijven dit programma verder uitwerken en opties voor de toekomst bekijken.

Ook alle grote veranderingen op vlak van elektriciteit, verbouwingen en de werking van de afdeling radiologie dragen bij tot de uitbouw van verbeterde zorg voor de vele patiënten in het ziekenhuis.

Bedankt aan iedereen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *