nieuwsbrief nkoaranga watoto januari-juni 2018

NIEUWSBRIEF NKOARANGA WATOTO JANUARI -JUNI 2018
1. INTRODUCTIE
In maart 2018 ontvingen jullie geen nieuwsbrief. Dit omwille van het kleine gevecht met een papierwinkel aan statistiekjes om de data voor het jaarrapport van 2017 van het ziekenhuis te kunnen opstellen. Velen van u ontvingen dit rapport, indien u dit niet kreeg en toch interesse heeft, laat dit even weten en we sturen het graag naar u toe.
Maar nu meer over het eerste deel van 2018. Een lang en erg hevig regenseizoen woedde van maart tot en met juni. Vele huizen en velden werden vernield. Gelukkig werd het ziekenhuis zelf gespaard van overstromingen. Nu begint de zon moeizaam door de wolken te komen en we hopen dat de zomer eindelijk in de startblokken staat.
We vertellen u graag meer over de dagelijkse beslommeringen in het ziekenhuis.
Veel leesplezier,

Tanya Van Braekel

2. DE VERANDERINGEN
De ‘social worker’ is nog steeds een zeer belangrijk onderdeel van het ziekenhuis. Het aantal patiënten die langdurig in het ziekenhuis liggen, wordt kleiner. Dit door een dagelijkste opvolging.
Maar de ‘social worker’ kreeg nog een andere belangrijke taak. Sinds juni heeft TST (The Small Things), een Amerikaanse NGO, besloten om hun samenwerking met het weeshuis dat aan het ziekenhuis verbonden is, stop te zetten. TST startte met de opzet van een eigen weeshuis. Susan, de ‘social worker’ neemt dus vanaf heden ook te taak over om de kinderen tussen 0-2 jaar die momenteel in het weeshuis verblijven, mee op te volgen en hierover een maandelijks rapport te schrijven. Dit wilt echter ook zeggen, dat tegen het einde van dit jaar, alle salarissen van de dames die werken als ‘mama’ in het weeshuis terug ten laste komen van het ziekenhuis. We trachten als ziekenhuis al maandelijks een bedrag opzij te zetten om deze verandering te kunnen dragen.
In mei 2018 kwam ook de board van het ziekenhuis bijeen. De audit rapporten werden voorgesteld en ieder was zeer positief verbaasd over de enorme vooruitgang die werd gemaakt in het ziekenhuis. Plannen en projecten werden voorgesteld en ook de ‘dispensaries’ waren een zeer groot discussiepunt. Deze ‘dispensaries’ hebben nog steeds een laag inkomen en betekenen een grote kost voor het ziekenhuis. Verdere plannen dienen gemaakt te worden om te kijken welke veranderingen hierin kunnen worden doorgevoerd zonder de toegankelijkheid tot gezondheidzorg in de dorpen te verlagen.
Er zijn ook talrijke nieuwtjes over de pediatrie. Maar die delen we graag onder punt 6.

3. BOUWEN EN VERBOUWEN
Er is altijd wel een constructie of renovatie aan de gang in het ziekenhuis.
In de vorige nieuwsbrief spraken we over de X-ray. Deze machine heeft ondertussen zijn dienst al zeer goed bewezen. Met een gemiddelde van ongeveer 20-25 klanten per dag vormt de dienst radiologie een zeer belangrijk onderdeel van het ziekenhuis en voornamelijk van de afdeling orthopedie. Geen lange afstanden meer naar de stad om X-ray’s te laten maken.
Een enorme verbetering voor het ziekenhuis.
Ook het elektriciteitsnetwerk onderging heel wat verbeteringen. We spraken reeds over de transformer, maar sinds juni 2018 heeft het ziekenhuis ook zijn eigen stabilizer voor het ganse ziekenhuis. Alle elektriciteit gaat eerst langs de stabilizer – alle machines worden dus beschermd tegen ‘power surges’.
Onze afdeling waar de patiëntengegevens bewaard worden, werd helemaal afgewerkt en is klaar voor de start van een gecomputeriseerd patiëntendossier.
Maar ook enkele onverwachte projecten dienden zich aan. In mei 2018 werd van de ene dag op de andere, de omheining van het ziekenhuis vernield. De overheid had plots besloten dat, de weg die achter het ziekenhuis loopt, breder diende te worden. Bijgevolg konden we enkel met lede ogen de destructie van onze omheining aanzien. Maar het ziekenhuis laat zich niet doen. Met eigen fondsen werd binnen de maand een nieuwe omheining voorzien om de veiligheid in het ziekenhuis te waarborgen.
We willen graag iedereen, elke organisatie, iedere persoon, die deze projecten mee mogelijk maakt, van harte bedanken.

4. BEZOEKERS
We kregen het voorbije half jaar heel wat partners/vrienden op bezoek voor korte en lange periodes.
In januari 2018 arriveerde Diane. Een zeer ervaren verpleegkundige die sinds 2007 telkens voor drie maanden naar het ziekenhuis komt om de verpleegkundigen bij te staan. Met een goed mondje swahili en kennis van het vak is ze altijd een heel graag geziene bezoeker.
In maart hadden we het genoegen om het team uit Flensburg (Duitsland) te ontmoeten. Jaarlijks stuurt dit team een container met zeer bruikbaar medisch materiaal vanuit Duitsland. Deze werd uitgeladen en naar jaarlijkse gewoonte werden ook enkele kleinere projecten door hen gesteund. Zo werd een kamer op de vrouwenafdeling omgebouwd tot recovery unit en werden wasbakken vervangen. Met hun steun werd er ook een uithangbord geplaatst aan de ingang van het ziekenhuis om een overzicht te geven van alle diensten die worden aangeboden.
Ook uit Duitsland kwamen het Feuerkinderteam, dit maal in gezelschap van Dr. Niedermaier (Rotary Nürnberg). Vele pediatrische orthopedische ingrepen werden uitgevoerd en de X-ray werd officieel ingehuldigd.

5. STUDENTEN
Al onze studenten doen het zeer goed op academisch vlak. Momenteel is Samwel, student diploma in accountancy, aan het werk in het ziekenhuis. Tijdens zijn jaarlijkse vakantie staat hij Amani, onze accountant, bij. Ook Jackson, student diploma in laboratorium technieken, werk momenteel voor 6 weken in het ziekenhuis vooraleer hij terugkeert naar de universiteit om zijn laatste jaar aan de vatten.
In mei 2018 konden we Frank Amati naar school sturen via fondsen. Hij zal tijdens een éénjarige opleiding van certificate naar diploma verpleegkundige getraind worden. In september 2018 vertrek ook Pendael Sikawa voor hetzelfde programma.
Graag willen we ook Dr. Sante, momenteel werkende als MD, terug naar de universiteit sturen. Hij zou dan een verdere drie – jarige opleiding volgen tot consultant in de gynaecologie.

6. PEDIATRIE
En dan heel wat leuk nieuws over de pediatrie. Het programma, waarbij de vzw. NW de helft van de ziekenhuis rekening betaalt voor kinderen onder twaalf jaar, is een hit.
Sommige families hebben een ziekteverzekering maar vele families hebben niet het geld om zo’n verzekering aan te schaffen. Ziekenhuiskosten lopen dan vaak heel snel hoog op en uit angst voor die hoge kosten komen ze vaak niet naar het ziekenhuis.
Maar sinds de start van het programma door de vzw. in december 2017 vinden ouders en hun kinderen makkelijker de weg naar gezondheidszorg in het Nkoaranga ziekenhuis.

Dit zijn enkel de kinderen wiens rekening gedeeltelijk betaald wordt door de vzw. De kinderen van ouders met een ziekteverzekering zijn hierin niet opgenomen. Ook de kinderen die gezien werden door Prof. Van Hoeck zijn niet meer in deze berekening opgenomen.

Het programma heeft dus zeker succes. Onze arts, Dr. Emmanuel heeft dan ook interesse gekregen om verder te gaan in de pediatrie. Hij is degene die de outreach clinics volledig zelf opzet en alles organiseert en ook de arts die de meeste kinderen ziet.
We hopen dit programma te kunnen blijven verder zetten (zowel in het ziekenhuis als de outreach) en we zijn zeker dat het programma zal blijven groeien.
Momenteel zijn we volop bezig om de kinderafdeling grondig te renoveren. Na 7 jaren en extreme weersomstandigheden is het hoog nodig om het gebouw tijdig te onderhouden.
We ondersteunen ook nog de salarissen van enkele verpleegkundigen die werkzaam zijn op de pediatrie (via het ‘adopt a nurse for 1 year program’). Enkele werden al overgenomen in de ‘payroll’ van het ziekenhuis, anderen lopen nog een tijdje verder.
In de toekomst hopen we meer verpleegkundigen te kunnen aanwerven zowel voor pediatrie als voor materniteit, we hopen een arts te laten verder studeren in gynaecologie en verloskunde en later ook een arts te trainen in pediatrie.
Nogmaals een extra grote dank aan ieder die de pediatrie blijft ondersteunen, voor vele moeders en hun kinderen een wereld van verschil.

7. SPECIAL: TRIP NAAR DUITSLAND
Nog een special. Voor de eerste keer kregen 6 verpleegkundigen en 1 arts de kans om naar Duitsland te reizen. Een geweldige ervaring!
Voor allen de eerste keer buiten Tanzania en de eerste vliegreis. Hun avontuur startte op 22 mei 2018 op Kilimanjaro airport waar een KLM vlucht het ganse team via Amsterdam naar Nürnberg bracht. Dr. Schraml en haar team bezorgden hen een geweldige twee weken. Tijdens de week ondervonden onze verpleegkundigen en arts het dagelijkse leven in een Duits ziekenhuis en tijdens het weekend was er voldoende tijd voor sightseeing.

Op 8 juni 2018 keerden allen terug richting Tanzania met zovele positieve herinneringen, ervaringen en voornamelijk met allerlei suggesties om het Nkoaranga ziekenhuis te verbeteren.
We hopen dat dit soort uitwisselingen vaker kunnen plaatsvinden om ook andere Tanzaniaanse werknemers voor korte periode naar het buitenland te kunnen sturen.

8. UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPLANNEN
Ondanks alle verbeteringen blijven er uitdagingen bestaan. Het ganse elektriciteitsnetwerk is stabiel. Maar, wat minder stabiel is, is het dak van de materniteit. Ook in onze vorige nieuwsbrief haalden we dit reeds aan. Het volledige dak vormt een gevaar voor onze moeders en kinderen en dient binnen zeer korte tijd vervangen te worden. Na een volledige renovatie zullen ook daar zonnepanelen geplaatst worden.
Met een stijgend aantal patiënten is er ook nog steeds nood aan meer personeel. Voornamelijk de verpleegkundigen en ‘clinical officers’ zijn nog steeds schaars en het ziekenhuis heeft nog niet de financiële capaciteit om extra personeel aan te nemen.
Kleinere projecten worden wel reeds door het ziekenhuis gedragen, zoals de implementatie van een gecomputeriseerd patiëntendossier- we hopen jullie allen in de volgende nieuwsbrief te kunnen berichten over de start en het verdere verloop van deze implementatie.

Karibu sana Hospitali
Welkom voor een visite in het ziekenhuis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *